Nord-Odal kommunes stipend og støtteordninger

Nord-Odal = Kultur!

Kulturlivet i Nord-Odal er rikt og mangfoldig. Det er sterke tradisjoner for korps, skøyter, jakt og taekwondo m.m.

I kommunen finnes flotte, moderne anlegg på hele kulturområdet. Milepelen kulturhus og kino er storstua for kulturlivet i hele Odalen. Idrettslagene drifter anlegg av høy standard innen flere grener, med bl.a. motocross- og rulleskøyteanlegg på nasjonalt nivå. Beliggenheten ved Storsjøen og nærheten til Hedmarksvidda gjør også vannlek, båtliv, jakt og fiske til en viktig del av fritidstilbudet i kommunen.

Under fanen "Støtteordninger" kan du finne en oversikt over stipend og tilskudd du kan søke på om du bor i Nord-Odal kommune.

Les mer om Nord-Odal kommunes stipend og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Nord-Odal
Støtteordninger (2)
logo
Nord-Odal kommunes kulturpris

Nord-Odal kommunes kulturpris deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har utmerket seg enten med en betydelig innsats i det lokale kulturlivet, eller som har utmerket seg kvalitetsmessig som utøver.

Statutter – Nord-Odal kommunes kulturpris
§ 1 Nord-Odal kommune kan hvert år dele ut 1 eller 2 like store kulturpriser. Beløpets størrelse
bestemmes hvert år av kommunestyret ved behandling av budsjettet for kommende år.
§ 2 Formålet med kulturprisen er å hedre enkeltpersoner eller organisasjoner som har utmerket
seg enten med en betydelig innsats i det lokale kulturliv, eller som har utmerket seg
kvalitetsmessig som utøver.
§ 3 Utvalg for oppvekst og kultur avgjør hvert år om prisen skal deles ut og hvem den skal
tildeles. Utvalget bygger sin avgjørelse på innkomne begrunnede forslag. Det er ikke
anledning til å søke om prisen.
§ 4 Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne til å
yte aktiv kulturinnsats for det lokale kulturliv, eller som kulturutøver har utmerket seg
kvalitetsmessig.
Til enkeltpersoner kan prisen vanligvis bare tildeles en gang.
Kulturprisen kan normalt ikke gis til offentlige institusjoner eller organisasjoner som vesentlig
finansierer sitt arbeid ved offentlig støtte, eller enkeltpersoner i deres egenskap av offentlig
ansatt.
§ 5 Utvalg for oppvekst og kultur skal kunngjøre i pressen at begrunnede forslag på kandidater til
kulturprisen må sendes kommunen innen 15. mars.
§ 6 Når offentliggjørelse og overrekkelse av kulturprisen(e) skal finne sted bestemmes hvert år av
utvalget.
Prisoverrekkelsen bør finne sted ved en passende høytidelig anledning.
§ 7 Kulturprisen består av en gavesjekk, en krystallvase samt et diplom. Kommunevåpen, årstall
og navn på prisvinner inngraveres i krystallvasen samt trykkes på diplomet.

Les mer på nord-odal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Nord-Odal kommunes stipend til unge lovende kulturutøvere

Nord-Odal kommunes kulturstipend deles ut til enkeltpersoner mellom 12 og 25 år som har utmerket seg kvalitativt innen kulturområdet, som f.eks. dans, musikk, teater og idrett m.m.

Statutter – Nord-Odal kommunes kulturstipend
§ 1 Nord-Odal kommune kan hvert år dele ut et ubestemt antall stipend til ungdom som har
utmerket seg kvalitativt innen kulturområdet.
Beløpets størrelse bestemmes hvert år av kommunestyret ved behandling av budsjettet for
kommende år.
§ 2 Utvalget for oppvekst og kultur avgjør hvert år om stipend skal utdeles og hvem de
eventuelt skal tildeles. Utvalget bygger sin avgjørelse på innkomne forslag.
Det er ikke anledning til å søke om stipend.
§ 3 Stipendene er personlige, og gis derfor bare til enkeltpersoner. Samme person kan oppnå
stipend flere år.
§ 4 Stipendene kan gis til personer mellom 12 og 25 år, men utvalget kan, ved spesielle forhold,
dispensere fra disse grensene. Stipend skal gå til personer som i ung alder viser et spesielt
talent, viser spesiell god utvikling kvalitetsmessig eller som driver kulturaktiviteter på så høyt
plan at videre utvikling krever store utlegg av ulik art.
§ 5 Stipendenes størrelse og antall kan variere fra år til år. Flere stipend samme år behøver altså
ikke være på like store beløp.
§ 6 Utvalg for oppvekst og kultur skal kunngjøre i pressen at begrunnede forslag på kandidater til
kulturstipend for ungdom må sendes kommunen innen 15. mars.
§ 7 Når offentliggjørelse og overrekkelse av stipendene skal finne sted bestemmes hvert år av
utvalget.
Stipendutdelingen bør finne sted ved en passende høytidelig anledning.
§ 8 Stipendet består av en gavesjekk og et diplom.

Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Nord-Odal kommunes stipend og støtteordninger

N
Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige,eller som har vist god skapende virksomhet.
Ikke spesifisert Nord-Odal
N
Nord-Odal = Kultur!
Ikke spesifisert Nord-Odal

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post