Nord-Odal kommunes stipend og støtteordninger

Nord-Odal = Kultur!

Kulturlivet i Nord-Odal er rikt og mangfoldig. Det er sterke tradisjoner for korps, skøyter, jakt og taekwondo m.m.

I kommunen finnes flotte, moderne anlegg på hele kulturområdet. Milepelen kulturhus og kino er storstua for kulturlivet i hele Odalen. Idrettslagene drifter anlegg av høy standard innen flere grener, med bl.a. motocross- og rulleskøyteanlegg på nasjonalt nivå. Beliggenheten ved Storsjøen og nærheten til Hedmarksvidda gjør også vannlek, båtliv, jakt og fiske til en viktig del av fritidstilbudet i kommunen.

Under fanen "Støtteordninger" kan du finne en oversikt over stipend og tilskudd du kan søke på om du bor i Nord-Odal kommune.

Les mer om Nord-Odal kommunes stipend og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Nord-Odal kommunes kulturpris og idrettspris

Nord-Odal kommunes kulturpris deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har utmerket seg enten med en betydelig innsats i det lokale kulturlivet, eller som har utmerket seg kvalitetsmessig som utøver.

Statutter – Nord-Odal kommunes kulturpris
§ 1 Nord-Odal kommune kan hvert år dele ut 1 eller 2 like store kulturpriser. Beløpets størrelse
bestemmes hvert år av kommunestyret ved behandling av budsjettet for kommende år.
§ 2 Formålet med kulturprisen er å hedre enkeltpersoner eller organisasjoner som har utmerket
seg enten med en betydelig innsats i det lokale kulturliv, eller som har utmerket seg
kvalitetsmessig som utøver.
§ 3 Utvalg for oppvekst og kultur avgjør hvert år om prisen skal deles ut og hvem den skal
tildeles. Utvalget bygger sin avgjørelse på innkomne begrunnede forslag. Det er ikke
anledning til å søke om prisen.
§ 4 Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne til å
yte aktiv kulturinnsats for det lokale kulturliv, eller som kulturutøver har utmerket seg
kvalitetsmessig.
Til enkeltpersoner kan prisen vanligvis bare tildeles en gang.
Kulturprisen kan normalt ikke gis til offentlige institusjoner eller organisasjoner som vesentlig
finansierer sitt arbeid ved offentlig støtte, eller enkeltpersoner i deres egenskap av offentlig
ansatt.
§ 5 Utvalg for oppvekst og kultur skal kunngjøre i pressen at begrunnede forslag på kandidater til
kulturprisen må sendes kommunen innen 15. mars.
§ 6 Når offentliggjørelse og overrekkelse av kulturprisen(e) skal finne sted bestemmes hvert år av
utvalget.
Prisoverrekkelsen bør finne sted ved en passende høytidelig anledning.
§ 7 Kulturprisen består av en gavesjekk, en krystallvase samt et diplom. Kommunevåpen, årstall
og navn på prisvinner inngraveres i krystallvasen samt trykkes på diplomet.

Les mer på nord-odal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Nord-Odal kommunes kulturstipend og idrettsstipend

Statutter for kulturstipend og idrettsstipend

Kommunestyret fastsetter Statutter for kulturstipend og idrettsstipend i Nord-Odal kommune.
§ 1 Nord-Odal kommune kan hvert år dele ut et ubestemt antall stipend til ungdom som har
utmerket seg innen kultur og/eller idrett.
a) Kulturstipend
b) Idrettsstipend
§ 2 Kommunestyret delegerer til Utvalg for oppvekst og kultur å avgjøre om stipendene skal
utdeles og hvem de eventuelt skal tildeles. Utvalget baserer sitt vedtak på innkomne forslag,
samt innstilling fra Nord-Odal idrettsråd for idrettsstipender.
Det er ikke anledning til å søke om stipendene.
§ 3 Begrunnede forslag på kandidater til kulturstipend og idrettsstipend for ungdom må
sendeskommunen innen 15. januar hvert år.
§ 4 Stipend(ene) er personlige, og gis bare til enkeltpersoner.
§ 5 Stipend(ene) kan gis til personer mellom 12 og 25 år. I spesielle tilfeller kan utvalget gi
dispensasjon fra alderskriteriene.
§ 6 Stipend(ene) skal gå til personer som i ung alder viser et spesielt talent, viser spesiell god
utvikling kvalitetsmessig eller som driver kultur- og/eller idrettsaktiviteter på så høyt nivå at
videre utvikling krever store utlegg.
§ 7 Stipendene består av gavesjekk og et diplom. Stipendenes størrelse bestemmes gjennom
kommunestyrets budsjettvedtak hvert år. Videre kan antall stipend og størrelse variere fra år
til år. Diplomet skal inneholde kommunevåpen, årstall og navn på prisvinner.
§ 8 Dato for offentliggjørelse og overrekkelse av stipendene bestemmes av utvalget hvert år.
Stipendoverrekkelsene bør finne sted ved en passende høytidelig anledning.

Les mer på kommunens nettsider

Privatpersoner
logo
Odal næringsfond

Har du startet en ny virksomhet eller ønsker du å videreutvikle din bedrift? Da kan du søke om tilskudd fra Odal Næringsfond.
Odal Sparebank, Nord-Odal kommune og Sør-Odal kommune har siden 2021 samarbeidet om Odal Næringsfond.

Fondet skal bidra til å fremme etableringer av nye næringsvirksomheter og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Nord-Odal og Sør-Odal. Fondet kan også støtte felles næringsrettede tiltak i regionen.

Hovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser.

Odal Næringsfond erstatter de to kommunale næringsfondene som tidligere har eksistert i Sør-Odal og Nord-Odal.


Juryen behandler søknader fire ganger i året.

Les mer og søk elektronisk på kommunens nettsider:

https://www.nord-odal.kommune.no/category18718.html

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post