Kragerø kommunes legater og støtteordninger

Kragerø er en bykommune i Vestfold og Telemark fylke. Den grenser i sørvest til Risør, i vest til Gjerstad, i nordvest til Drangedal og i nordøst til Bamble. Kragerø by har per 1. januar 2020 i alt 5 369 innbyggere, mens kommunen har nesten 10 400.

På denne siden skal vi samle alle støtteordninger, stipend og legater som tilbys til Kragerøs innbyggere.

Les mer om Kragerø kommunes legater og støtteordninger
Fakta
Antall utdelinger
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Utlysing
Utlysing
01.12.2022
Kragerø
Støtteordninger (4)
logo
Legat til allmennyttige formål

Legatets netto avkastning deles ut i porsjoner til humanitære og/eller allmennyttige formål i Kragerø kommune (jfr. §3 i vedtektene) hvert 2. år.

Kriterier/Vilkår
Det skal ikke gis midler til formål som i henhold til lov skal dekkes av det offentlige eller til formål som er av politisk art

Søknad sendes legatstyret v/ Kragerø kommune

Ufullstendig søknad medfører at søknaden kan avvises

Søknadsfrist:

1.oktober i partallsår

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Legat til dekning av individuelle behov

Legatets netto avkastning deles ut hvert 2. år til søkere bosatt i Kragerø kommune med individuelle behov som ikke ivaretas av velferdslovgivning. (jfr. §3 i vedtektene)

Kriterier/Vilkår
Søkere må være bosatt i Kragerø kommune
Ligningsattest må vedlegges

Ufullstendig søknad medfører at søknaden kan avvises

Søknadsfrist

1.oktober i partallsår

Private / enkeltpersoner
logo
Legat for utdanningsformål

Legatets netto avkastning skal deles ut hvert 2. år deles ut til ungdom hjemmehørende i Kragerø kommune (jfr. §3 i vedtektene).

 Målgruppe
 Søkere hjemmehørende i Kragerø kommune som tar utdanning etter grunnskolen

 Kriterier/Vilkår

-Legatmidler kan søkes av ungdom som tar utdanning etter grunnskolen  
-Bekreftelse fra skolen på opptak vedlegges
-Det annonseres i lokalavisa og på kommunens hjemmeside i september i utdelingsåret
-Søknad sendes legatstyret v/ Kragerø kommune
-Legatstyret behandler søknadene i november i utdelingsåret
-Ufullstendig søknad medfører at søknaden kan avvises

 Søknadsfrist 
1.oktober i partallsår 

Private / enkeltpersoner
logo
Apoteker Eilif Farsjøs legat

Til støtte for ungdom under utdanning som må bo borte fra Kragerø kommune

Bekreftelse fra skolens administrasjon på opptak vedlegges.  Stipendiene gis til søkere som må reise fra Kragerø for å studere.  Ved utdeling legges det vekt på at det blir en yrkesmessig spredning av stipendiene.
Ufullstendig søknad / manglende vedlegg medfører at søknaden kan avvises

Søknad med vedlegg sendes legatstyret v/ Kragerø kommune

Hver utdeling skal være minst kr. 6000,- Utbetaling finner sted en gang per semester -desember og april

Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Kragerø kommunes legater og støtteordninger

Mer informasjon om Legat til allmennyttige formål vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Legat til allmennyttige formål.
01.12.2022 Kragerø
Mer informasjon om Legat til dekning av individuelle behov vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Legat til dekning av individuelle behov.
01.12.2022 Kragerø
Mer informasjon om Legat for utdanningsformål  vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Le.gat for utdanningsformål.
01.12.2022 Kragerø

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post