Kragerø kommunes legater og støtteordninger

Kragerø er en bykommune i Vestfold og Telemark fylke. Den grenser i sørvest til Risør, i vest til Gjerstad, i nordvest til Drangedal og i nordøst til Bamble. Kragerø by har per 1. januar 2020 i alt 5 369 innbyggere, mens kommunen har nesten 10 400.

På denne siden skal vi samle alle støtteordninger, stipend og legater som tilbys til Kragerøs innbyggere.

Les mer om Kragerø kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Legat til allmennyttige formål

Legatets netto avkastning deles ut i porsjoner til humanitære og/eller allmennyttige formål i Kragerø kommune (jfr. §3 i vedtektene) hvert 2. år.

Kriterier/Vilkår
Det skal ikke gis midler til formål som i henhold til lov skal dekkes av det offentlige eller til formål som er av politisk art

Søknad sendes legatstyret v/ Kragerø kommune

Ufullstendig søknad medfører at søknaden kan avvises

Søknadsfrist:

1.oktober i partallsår

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Legat til dekning av individuelle behov

Legatets netto avkastning deles ut hvert 2. år til søkere bosatt i Kragerø kommune med individuelle behov som ikke ivaretas av velferdslovgivning. (jfr. §3 i vedtektene)

Kriterier/Vilkår
Søkere må være bosatt i Kragerø kommune
Ligningsattest må vedlegges

Ufullstendig søknad medfører at søknaden kan avvises

Søknadsfrist

1.oktober i partallsår

Privatpersoner
logo
Legat for utdanningsformål

Legatets netto avkastning skal deles ut hvert 2. år deles ut til ungdom hjemmehørende i Kragerø kommune (jfr. §3 i vedtektene).

 Målgruppe
 Søkere hjemmehørende i Kragerø kommune som tar utdanning etter grunnskolen

 Kriterier/Vilkår

-Legatmidler kan søkes av ungdom som tar utdanning etter grunnskolen  
-Bekreftelse fra skolen på opptak vedlegges
-Det annonseres i lokalavisa og på kommunens hjemmeside i september i utdelingsåret
-Søknad sendes legatstyret v/ Kragerø kommune
-Legatstyret behandler søknadene i november i utdelingsåret
-Ufullstendig søknad medfører at søknaden kan avvises

 Søknadsfrist 
1.oktober i partallsår 

Privatpersoner
logo
Apoteker Eilif Farsjøs legat

Til støtte for ungdom under utdanning som må bo borte fra Kragerø kommune

Bekreftelse fra skolens administrasjon på opptak vedlegges.  Stipendiene gis til søkere som må reise fra Kragerø for å studere.  Ved utdeling legges det vekt på at det blir en yrkesmessig spredning av stipendiene.
Ufullstendig søknad / manglende vedlegg medfører at søknaden kan avvises

Søknad med vedlegg sendes legatstyret v/ Kragerø kommune

Hver utdeling skal være minst kr. 6000,- Utbetaling finner sted en gang per semester -desember og april

Søknadsfrist

1.oktober

Privatpersoner
logo
Jomfrulandstipendet

Vestfold og Telemark fylkeskommune og Kragerø kommune deler i fellesskap ut Jomfrulandsstipendet, som er på 25 000 kroner.


Alle profesjonelle kunstnere som er tilknyttet kunstnerorganisasjonene kan søke, og det stilles ingen krav om tilknytning til Vestfold og Telemark for å søke stipendet, men må holde til på Jomfruland i september/oktober. Gratis husvære vil bli stilt til disposisjon. Stipendiaten plikter å holde utstilling i Kragerø Kunstforening påfølgende år.

Søknadsfristen lyses ut på Vestfold og Telemark fylkeskommune og Kragerø kommunes nettsider. (Vanligvis i juni.)

Søknad må inneholde en beskrivelse av kunstnerisk bakgrunn og virke, samt en beskrivelse av prosjektet du ønsker å arbeide med på Jomfruland. Vi ser fortrinnsvis til prosjekter som har en kobling til Jomfruland. Søknaden sendes på epost til line.ruud.orslien@vtfk.no og merkes med "Jomfrulandstipendet + årstall".

For billedmateriale ønsker vi helst henvisning til en nettside eller opplastning gjennom Dropbox etc. Sekundært kan bilder sendes til: line.ruud.orslien@vtfk.no

Stipendet juryeres av kulturkonsulent i Kragerø kommune Siri Fossen, en representant for Kragerø kunstforening og kunstrådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune Line Ruud Ørslien.

Tidligere har blant andre Erika Reed og Suzannah Rehell Øistad, Andrea Bakketun og Christian Tony Norum, Marilyn A. Owens, Sein Are Kjærås Dahl, Lisa Him Jensen, Anne Karin Jordtveit, Johannes Høie og Filippa Barkman, Martine Linge, Mikkel Wettre, Axel Tostrup-Evensen, Bjørn-Sigurd Tufta og Ragnhild Ohma fått stipendet.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Kragerø kommunes legater og støtteordninger