Diabetesforbundets stipendier

Diabetesforbundet har et forskningsfond som per i dag består av ca. 15 millioner kroner. Det deles ut 3-4 millioner kroner årlig, hvorav inntil 2 millioner* har gått til eksterne forskningsprosjekter gjennom søknad til fondet.

Det deles også ut inntil 200.000 kroner til reisestipend til forskningsrelatert reisevirksomhet eller kompetanseheving.

Tildelingskomiteen består av fagpersoner oppnevnt av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet og forbundsleder. Generalsekretæren er sekretær på tildelingsmøte med talerett.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra diabetes.no

Les mer om Diabetesforbundets stipendier
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Diabetesforbundets forskningsfond

Fra Diabetesforbundets forskningsfond deles det hvert år ut midler til forskningsprosjekter. Fristen for å søke på Diabetesforbundet forskningsfond er 1. februar hvert år.

Forskning skiller seg ut fra annet utredningsarbeid ved at den søker å framskaffe ny viten om virkeligheten gjennom bruk av vitenskapelige metoder.

-Diabetesforbundet ønsker ikke å binde seg til et bestemt vitenskapsideologisk perspektiv.
-En integrasjon i bruk av ulike vitenskapelige metoder er ønskelig når diabetesforskningen skal omfatte forskningstema for   forskjellige fagdisipliner.
-Brukermedvirkning bør vurderes i alle faser av forskningsprosessen.
-Forskingen kan være både kvalitativt og kvantitativt orientert. Metodene må være tilgjengelig for alle. Informasjon om   oppsummert kunnskap fra tidligere forskning bør inngå i prosjektbeskrivelsen.

Les mer på diabetes.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Diabetesforbundets stipendier