Aremark kommunes støtteordninger

Aremark kommune deler ut midler til blant annet næringsutvikling og kultur. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hvilke tilskudd du kan søke på om du har tilknytning til Aremark kommune.

Les mer om Aremark kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Kulturtilskudd

Kommunen gir støtte til lag og foreninger, institusjoner som driver kulturarbeid i Aremark kommune. Ved fordeling av slik støtte skal organisasjoner som gir tilbud til barn og unge prioriteres.

I den utstrekning det stilles midler til rådighet kan Aremark kommune tilby følgende støtteordning:

Drifts- og aktivitetsstøtte

-Drifts- og aktivitetsstøtte kan gis til åpne foreninger og organisasjoner, institusjoner som driver fast virksomhet i kommunen. -Støtte gis bare til hovedlag eller hovedorganisasjon innen kommunen. Opplysninger om medlemmer og aktiviteter som utøves i undergrupper må derfor tas med hovedlagets/organisasjonens søknad. 
-Kulturutvalget kan gi støtte til de organisasjoner og institusjoner som har kultur som hovedmålsetting. De som gir tilbud til barn og unge skal prioriteres.
-Barne- og ungdomsorganisasjoner gis støtte uten krav om kultur som hovedmålsetting. 
-Alle søkere som fyller kravene for tilskudd kan få driftsstøtte. Laveste driftsstøtte er for tiden på kr 1.000,-. 
-NB ! Som vedlegg skal medfølge årsmelding og regnskap for sist avlagte drifts- og regnskapsår. Opplysninger om nye aktiviteter/ investeringer med kostnadsberegninger, vil være grunnleggende for tildelinger.

Les mer på kommunens nettsider:

https://www.aremark.kommune.no/kulturstilskudd-og-kulturpris.6588096-507446.html

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Aremark kommune tildeler en kulturpris annet hvert år.

Retningslinjer kulturpris

1. Aremark kommunes kulturpris har som formål å stimulere til kulturarbeidet (utvidet kulturbegrep) og gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige kulturarbeidet som utføres.

2. Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner eller grupper med tilknytning til Aremark kommune. Lag, foreninger eller institusjoner i Aremark kan også tildeles prisen.

3. Kulturprisen er fastsatt til 5 000 kroner og deles ut annethvert år. Kronebeløpet vurderes av Levekårsutvalget (tidligere Oppvekst- og kulturutvalget) hvert fjerde år. Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn skriftlige og begrunnede forslag på kandidat innen 1. april. Dette skal kunngjøres i lokalpressen og på Aremark kommunes hjemmeside innen 1. februar samme år.

4. Levekårsutvalget (tidligere Oppvekst- og kulturutvalget) vurderer kandidatene og tildeler prisen.

5. Ordføreren foretar selve utdelingen av prisen med diplom under et passende arrangement.

6. Opplysninger om kandidatene behandles fortrolig.

Forslag sendes på e-post til post@aremark.kommune.no. Skriv "Kulturpris Årstall" i emne-felt.

Forslag kan også sendes pr post til: Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfond

Næringsfondet skal ha som formål å fremme etablering og utvikling av næringsvirksomhet ved støtte til bedrifter eller personer. Fondet skal brukes til å sikre økt sysselsetting og spesielt vil kvinner som søker prioriteres. Formannskapet forvalter fondets midler.

Støtte kan gis som både tilskudd og lån.

Les mer om ordningen på kommunens hjemmesider:

https://www.aremark.kommune.no/tilskudd-og-laan-til-naering.564558.no.html

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post