Norske Kvinners Sanitetsforenings (N.K.S.) forsknings-og utviklingsfond

Norske Kvinners Sanitetsforening støtter forsknings- og helseprosjekter innenfor temaene kvinnehelse og barn og unge, og vår forskningsstrategi og strategiske plan er førende for prioriteringer og tildelinger.

Norske Kvinners Sanitetsforening er i dag den fremste enkeltbidragsyteren til forskning på kvinners helse og livsvilkår i Norge, og årlig forvalter de mellom 20-25 millioner kroner fra egne forskningsfond og Stiftelsen Dam.

Les mer om Norske Kvinners Sanitetsforenings (N.K.S.) forsknings-og utviklingsfond
Fakta
Antall stipender
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil

Aktuelle støtteordninger hos Norske Kvinners Sanitetsforenings (N.K.S.) forsknings-og utviklingsfond

Private / enkeltpersoner, Organisasjoner og foreninger, Bedrifter og næringsliv

Aktuelle utlysinger hos Norske Kvinners Sanitetsforenings (N.K.S.) forsknings-og utviklingsfond

Våre hjertesaker er: - Forskning på kvinnehelse som bidrar til at kvinner får likeverdig tilbud og behandling som menn innen helse- Nulltoleranse for og bekjempelse av vold mot kvinner- At minoritetskvinner skal få delta aktivt i samfunnet - En god oppvekst og alderdom for alle- Skape trygge og gode lokalsamfunn   Les mer på N.K.S. forskningsfond | Norske Kvinners Sanitetsforening (sanitetskvinnene.no)  
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norske Kvinners Sanitetsforenings (N.K.S.) forsknings-og utviklingsfond