Norske Kvinners Sanitetsforenings forskningsfond

Norske Kvinners Sanitetsforening støtter forsknings- og helseprosjekter innenfor temaene kvinnehelse og barn og unge, og vår forskningsstrategi og strategiske plan er førende for prioriteringer og tildelinger.

Norske Kvinners Sanitetsforening er i dag den fremste enkeltbidragsyteren til forskning på kvinners helse og livsvilkår i Norge, og årlig forvalter de mellom 20-25 millioner kroner fra egne forskningsfond og Stiftelsen Dam.

Les mer om Norske Kvinners Sanitetsforenings forskningsfond
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Norske Kvinners Sanitetsforenings forskningsfond

 

Utlysning av Kvinnehelsefondet og Fondet for barn og unge for perioden 2023-2025.


Frist for innsending er 26. september 2022 klokken 23.59.

Søknader merkes med full tittel  i emnefeltet og sendes forskning@sanitetskvinnene.no

For perioden 2023 – 2025 lyses det ut midler fra våre to fond, (1) Kvinnehelsefondet og (2) Fondet for barn og unge.

Vi etterlyser spesielt forskningsprosjekter som fokuserer på sykdommer og lidelser som er underprioriterte i behandling og forskning, som har kunnskapshull og er tabubelagte.

Prosjektene må være i tråd med vår forskningsstrategi, «Kvinnehelse fra vugge til grav 2018-24» og innenfor våre 6 prioriterte forskningsfelt:

• Seksuell og reproduktiv helse

• Kreft som rammer kvinner

• Muskel- og skjelettlidelser, langvarige smerte- og utmattelsestilstander

• Hjerte- og karsykdommer

• Psykisk helse

• Barn og unge

Les mer på sanitetskvinnene.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norske Kvinners Sanitetsforenings forskningsfond