Søndre Land kommunes støtteordninger

Søndre Land kommune deler ut midler fra flere legater og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Søndre Land kommune.

Les mer om Søndre Land kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (11)
logo
Randerslegat til helsemessig og sosial støtte

Formål: Legatets formål er å bidra til helsemessige og sosiale tiltak for eldre, mennesker med funksjonshemning, og andre trengende i Søndre Land.

Målgruppe: Innbyggere bosatt i Søndre Land kommune med lav eller ingen inntekt.

Statutter: 
Statutter for Randerslegatet til helsemessig og sosial støtte finner du her:

https://www.sondre-land.kommune.no/globalassets/02-dokumenter/felles-informasjon/legater/statutter-randerslegatet-til-helsemessig-og-sosial-stotte.pdf

Søknadsfrist: 1. oktober hvert år.

Privatpersoner
logo
Randerslegat til utdanning og utvikling

Formål: Legatets formål er å bidra til opplæring, utdanning og utvikling av barn, unge og vanskeligstilte i Søndre Land.

Målgruppe: Innbyggere bosatt i søndre Land kommune som er under utdanning.

Statutter:
Statutter for Randerslegatet for utdanning og utvikling finner du her:

https://www.sondre-land.kommune.no/globalassets/02-dokumenter/felles-informasjon/legater/statutter-randerslegatet-for-utdanning-og-utvikling.pdf

Søknadsfrist: 1. oktober hvert år

Privatpersoner
logo
Johan Øksne og hustrus legat

Formål: Legatets formål er til opprustning av Enger kirke og kirkegård.

Målgruppe: Menighetsråd, foreninger, personer som jobber med formål mot Enger kirke og kirkegård.

Statutter:
Statutter Johan Øksne og hustrus legat finner du her:

https://www.sondre-land.kommune.no/globalassets/02-dokumenter/felles-informasjon/legater/statutter-johan-oksne-og-hustrus-legat.pdf

Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober hvert år.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Strandmo og Røens legat

Formål: Formål 1: Utdeling foretas på et skjønnsmessig grunnlag fra styrets side, som en påskjønnelse til kvinner og/eller menn som i årets løp har bidratt med noe til beste for bygden Søndre Land. Det kan være av åndelig eller praktisk/økonomisk art.
Formål 2: Utdeling foretas til diakonalt arbeid eller andre diakonale tiltak i Søndre Land kommune.

Målgruppe: Alle

Statutter:
Statutter Strandmo og Røens legat finner du her:

https://www.sondre-land.kommune.no/globalassets/02-dokumenter/felles-informasjon/legater/statutter-strandmo-og-roens-legat.pdf

Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober hvert år. Utdeling fra legatet kan først skje fra år 2025.

Privatpersoner
logo
Hoff og Hornsliens legat

Formål: Utdelinger er til fordel for Hovli, og til beste for eldre i Søndre Land kommune, enten de er bosatt på Hovli eller er hjemmeboende.

Målgruppe: Eldre innbyggere i Søndre Land kommune, samt Hovli alders- og sykehjem.

Statutter:

Statutter Hoff og Hornsliens legat: 

https://www.sondre-land.kommune.no/globalassets/02-dokumenter/felles-informasjon/legater/statutter-hoff-og-hornsliens-legat.pdf

Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober hvert år. Utdeling fra legatet kan først skje fra år 2025.

Privatpersoner
logo
Struksnæs', Odnæssveens og Haugs legat til utdanning og utvikling

Formål: Legatets formål er å bidra til opplæring, utdanning og utvikling av barn, unge og vanskeligstilte i Søndre Land.

Målgruppe: Barn, unge og vanskeligstilte i Søndre Land kommune.

Statutter:
Statutter Struksnæs', Odnæssveens og Haugs legat til utdanning og utvikling:

https://www.sondre-land.kommune.no/globalassets/02-dokumenter/felles-informasjon/legater/statutter-struksnas-odnassveens-og-haugs-legat-til-utdanning-og-utvikling.pdf

Søknadsfrist: Utdeling fra legatet kan først skje fra år 2025.

Privatpersoner
logo
Marie Grimes legat

Formål: Legatets formål er å gi økonomisk støtte til sang- og musikkstuderende fra Søndre Land kommune.

Målgruppe: Innbyggere i Søndre Land kommune som tar sang- og/eller musikkutdanning.

Statutter:
Statutter Marie Grimes legat finner du her:

 https://www.sondre-land.kommune.no/globalassets/02-dokumenter/felles-informasjon/legater/statutter-marie-grimes-legat.pdf

Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober hvert år.

Privatpersoner
logo
Lilly Halvorsruds og Hans A Haugs legat

Formål: Til kultur og fritidstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppe: Personer med nedsatt funksjonsevne.

Statutter:
Statutter Lilly Halvorsruds og Hans A Haugs legat:

https://www.sondre-land.kommune.no/globalassets/02-dokumenter/felles-informasjon/legater/statutter-lilly-halvorsruds-og-hans-a-haugs-legat.pdf

Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober hvert år. 

Privatpersoner
logo
Idrettsstipend til lokale idrettsutøvere

Søndre Land kommune deler hvert år ut inntil kr 10 000 i idrettsstipend til unge idrettsutøvere i kommunen. Hver søker kan få inntil kr 2500. 

Formål:

Idrettsstipendet skal være en anerkjennelse til unge voksne idrettsutøvere, og stimulere til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Stipendet blir gitt til idrettsutøvere som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

Kriterier:

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling.

-Idrettsutøveren skal fortrinnsvis være  folkeregistrert i Søndre Land kommune.
-Idrettsutøveren skal representere et idrettslag i Søndre Land, eller et lag i en nærliggende kommune dersom slik satsing ikke er mulig i Søndre Land.
-Idrettsutøveren skal være utøvende på viderekommende nivå i sin idrett.
-Idrettsutøveren må vise til gode prestasjoner og ha gode utviklingsmuligheter.
-Søkere mellom 16 og 25 år prioriteres.
-Søkere som ikke har mottatt stipend tidligere prioriteres.

Stipendet er et engangsbeløp som utbetales til idrettsutøveren, og skal brukes i direkte relasjon til idrettsaktiviteten.

Søknad

Frist for å søke idrettsstipend er 1.mai hvert år. Tildelingen skjer i juni hvert år.

Søknaden sendes Søndre Land kommune som et åpent brev eller epost på epost@sondre-land.kommune.no, og skal inneholde følgende:

-Personalia
-Bankkontonummer
-Kort beskrivelse av idrettsutøveren, tidligere resultater og kommende målsetting (kort og lang).
-Evt. andre personlige sponsorer.
-DokumentasjonResultater/prestasjoner siste 2-3 år
-En grov treningsplan for de kommende årene

Les mer på sondre-land.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturstipend til lokale kulturutøvere

Søndre Land kommune deler hvert år ut inntil kr. 10 000 i kulturstipend til unge kulturutøvere i kommunen. Hver søker kan få inntil kr. 2500,-.

Formål

Kulturstipendet skal være en anerkjennelse til unge voksne kulturutøvere, og stimulere til videre satsing og personlig utvikling innen sitt fag. Stipendet blir gitt til kulturutøver som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.


Kriterier

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling

-Søkeren til kulturstipendet skal fortrinnsvis være folkeregistrert i Søndre Land kommune.
-Søkeren må kunne vise til tilhørighet til kommunen.
-Søkeren skal være utøvende på viderekomment nivå i sitt fag.
-Det skal vises til gode prestasjoner innen faget, og gode videre utviklingsmuligheter.
-Søkeren må aktivt satse på sitt fag i videre utdanning.
-Søkere mellom 16 og 25 år prioriteres
-Søkere som tidligere ikke har mottatt stipend prioriteres

Stipendet er et engangsbeløp som utbetales til kulturutøveren, og skal brukes i direkte relasjon til kulturaktiviteten.

Søknad

Frist for å søke idrettsstipend er 1.mai hvert år. Tildelingen skjer i juni hvert år.

Søknaden sendes Søndre Land kommune som et åpent brev, eller epost på epost@sondre-land.kommune.no, og skal inneholde følgende:

-Personalia
-Bankkontonummer
-Kort beskrivelse av kulturutøveren, tidligere resultater og kommende målsetting (kort og lang).
-Evt. andre personlige sponsorer.
-DokumentasjonResultater/prestasjoner siste 2-3 år
-En grov fremdriftsplan for de kommende årene

Les mer på sondre-land.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Søndre Land kommune deler hvert år ut kulturmidler til lokale lag og foreninger med virksomhet i Søndre Land.

Hvem kan søke?

Alle lokale lag og foreninger med virksomhet i Søndre Land. Laget kan ha virkeområde over flere kommuner, men må ha en tydelig aktivitet i Søndre Land kommune.


Retningslinjer og søknadsinformasjon

Les mer om dette på søndre-land.kommune.no 

https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/kultur-idrett-og-fritid/kultur-og-fritid/tilskudd-og-stotteordninger/#heading-h3-4

 

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post