Hitra kommunes støtteordninger

Hitra kommune deler ut midler til kultur, idrett og næringsutvikling. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Hitra kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Spillemidler

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg skal skje elektronisk. Dette gjelder også søknader om nærmiljøanlegg.

Lokal frist for søknad om spillemidler er 15. november.

Hjelp og veiledning til spillemiddelsøknad
Når du skal søke om spillemidler klikker du deg inn på lenken under:

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Der finner du hjelp og veiledning i prosessen. Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker videre hjelp.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Hitra kommunes kulturmidler består av følgende 4 typer tilskudd:
1. Tilskudd til idrettsformål
2. Tilskudd til kulturformål
3. Tilskudd til større kultur-/idrettsarrangementer
4. Kultur-/idrettsstipend

 

I tillegg gir kommunen tilskudd til «humanitære tiltak» i spesielle tilfeller:
Søknader om tilskudd til organisasjoner med humanitært formål behandles av Hitra formannskap når de oppfyller følgende kriterier:
1.      Organisasjonen er registrert i Hitra kommune i Enhetsregisteret.
2.      Organisasjonen driver humanitær aktivitet utenfor Norge.
3.      Organisasjonen mottar ikke kulturmidler fra Hitra kommune i søknadsåret.
Formannskapet kan innvilge inntil kr 5.000,- per søker.

Les retningslinjer på kommunens nettsider:

https://www.hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/86/2021/08/Retningslinjer-for-tildeling-av-kulturmidler-2018.pdf

Søknadsfrist
 
Søknadsfristen for kulturmidlene er 30. april

Søknadsskjema
 
Du finner søknadsskjema til de ulike tilskuddene på kommunens hjemmeside under "skjemaer".

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfond

Kommunalt næringsfond er en tilskuddsordning som gir kommunen midler til lokale næringsutviklingstiltak. Målet er at midlene skal gjøre kommunen bedre i stand til å legge til rette for økt vekst, verdiskaping og sysselsetting bygd på lokale fortrinn og potensial. Kommunen kan tildele både bedriftstilskudd og tilretteleggende midler.

§ 1 Formål
Hitra kommunes næringsfond skal kunne brukes til å fremme nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter der dette fremstår som avgjørende for etableringen/videreutviklingen av virksomheten. Bruken av fondet skal gjenspeile mål og strategier i overordnede styringsverktøy, Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, gjeldende handlings og økonomiplan samt Hitra 2030

§ 2 Støtteformer
Støtten gis i form av tilskudd.

§3 Prioriterte innsatsområder

1.Tiltak som kommer flere bedrifter til gode, eksempelvis markedsføring og profilering
2. Ved nyetableringer prioriteres støtte til både bedriftsutviklingstiltak, herunder opplæring, produktutvikling, markedsundersøkelser, markedsføring og planlegging og investeringer.
3. Støtte til nyskaping og idéutvikling i prosjekter med utviklingspotensial, samt prosjekter som bidrar til «Grønn Hitra»
4. Støtte til samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter
5. Utvikling av nye produkter, økning av produksjonskapasiteten, økning i antall ansatte og utvikling av nye tjenester.
6. Kompetanseveiledningsmidler til private bedrifter som er lærebedrifter/tar inn lærlinger
7. Kompetanseheving for de ansatte, med det mål å støtte opp om utvikling av nye produkter og tjenester.
8. Tiltak som bidrar til et mer bærekraftig og «Grønn Hitra»
9. Kommunedirektøren kan initiere prosjekter i kommunal regi.


Det gis ikke tilskudd til ordinær drift, fysisk tilretteleggende tiltak eller aksjekapital.

Les resten av retningslinjene og søknadsinformasjon på kommunens nettsider:

https://www.hitra.kommune.no/naering/retningslinjer-for-hitra-kommunes-naeringsfond/

Bedrifter og næringsliv
logo
Trygt hjem for en 50-lapp

Trafikksikkerhetstiltaket «Trygt hjem for en 50-lapp» er et fylkeskommunalt tiltak med delfinansiering fra primærkommunene rettet mot ungdom. Ordningen ble iverksatt i 2006. Ordningen administreres av kommunene og transporten utføres av drosjene hvor det er løyveplikt.

Aldersgruppe
Ungdom mellom 15 – 20 år kan benytte seg av ordningen

Godkjente arrangementer
Ordningen gjelder for følgende arrangementer:
– Offentlige arrangementer som konserter, revyer og andre annonserte arrangement
– Offentlig fest som er annonsert, åpen for alle og godkjent av politiet

Ikke godkjente arrangementer
Tilbudet gjelder ikke vennebesøk, kjøring mellom private boliger eller fra private sammenkomster

Arrangør
Arrangør må søke om Trygt hjem for en 50-lapp for sitt arrangement.
Søknadskjema, kriterier og kontaktinformasjon finnes på Hitra kommunes hjemmesider.

Bestilling av tur
– Bestillingen må gjøres før kl. 20.00 på arrangementsdagen
– De som bestiller tur faktureres faktiske utgifter for turen dersom de ikke møter opp eller avbestiller bestilt tur
– Frist for avbestilling av tur er 1 time før avtalt tidspunkt for henting
– Tilbudet gjelder for henting etter kl. 22.00 fredag og lørdag kveld. I jule- og påskeferien kan også andre ukedager godkjennes

Kjøring over kommunegrensene
Dersom turen går ut over kommunegrensene til Hitra og Frøya, må det betales vanlig drosjetakst fra kommunegrensen til bestemmelsessted

Les mer og last ned søknadsskjema på hitra.kommune.no

Privatpersoner
logo
Opplevelseskortet

Målsetning
Målet med kortet er å gi barn mellom 2 og 18 år gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Det er viktig at barn som vokser opp i en familie med lav inntekt også skal kunne delta på aktiviteter på lik linje med andre.

Samarbeidspartnere
Opplevelseskortet er et samarbeid mellom NAV, kommunene og lokale kulturinstitusjoner som gir barn og unge gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter.

Informasjon om lokale tilbud i «Opplevelseskortet»
Alle tilbud gir billetter til «Billettmottaker + 1». Alle billetter må hentes på arrangørstedet, Opplevelseskortet JOIN er din «betaling» av billetten. Du kan ikke bestille billetter på nettet. Det er begrenset antall med billetter på tilbudene som fordeles på de som får kortet.

• Hitra kino
Gratis billetter til Hitra kino, 5 billetter pr. år pr. bruker

• Hitrahallen
Gratis inngang til svømmehallen, 10 billetter pr. år pr. bruker
Gratis bowlingrunder, 10 bowlingrunder pr. år pr. bruker

• Kystmuseet
Gratis inngang til utstillingen, 1 besøk pr. år

• Kulturskoleplass
Brukere med «Opplevelseskortet» får 50 % moderasjon på 1 elevplass i Hitra kulturskole for et helt skoleår. NB! Oppgis i søknaden på elevplass at du har «Opplevelseskortet».

• Kjentmannsprøven
Brukere med «Opplevelseskortet» får et gratis eksemplar av heftet «Kjentmannsprøven» for Hitra. Må hentes på Hitra bibliotek.

• Billetter til utvalgte forestilling på Hitra
Brukere med «Opplevelseskortet» kan få gratis billetter til utvalgte arrangementer i kommunen. 

• I tillegg finnes det Nasjonale tilbud i Opplevelseskortet. Besøk Opplevelseskortets hjemmeside for mer informasjon.

Les mer og bestill Opplevelseskortet på hitra.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post