Yara-stipendet

Masterstudenter kan hvert år kan søke om stipendet på totalt 200 000 kroner. Stipendordningen ble etablert i 2010 og støtten blir tildelt masteroppgaver som omhandler matproduksjon, planteproduksjon og tilgrensende fagområder.

Ordningen er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Yara Norge. Yara ønsker gjennom stipendet å stimulere til forskning som bidrar til bærekraftig norsk matproduksjon eller tiltak som gir forbedret kvalitet i fôr eller matvarer.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Yara-stipendet
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Støtteordninger (1)
logo
Yara-stipendet

Stipendets formål er å fremme rekruttering til fagfeltet plantevitenskap og relaterte fagområder ved NMBU. Det gis inntil fire stipender på maks 50 000 kroner pr. år.

Stipendet skal tildeles studenter som arbeider med sin mastergrad innen plantevitenskap, eller tilgrensende fagområder som f.eks bruk av planter som fôr. Yaras stipend skal stimulere FOU som bidrar til å styrke en bærekraftig norsk matproduksjon og heve kvaliteten på norsk mat. Styret kan tildele inntil 4 stipender på maks. 50 000 kroner til hver student for å fremme studentens masteroppgave. Målgruppen for stipendet er studenter som er i ferd med å velge tema for sin masteroppgave (4. studieår).

Stipendet tildeles av et eget styre og ordningen koordineres ved Institutt for plantevitenskap. Ta kontakt med studieveileder-ipv@nmbu.no for mer informasjon.

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Yara-stipendet

Y
Mer informasjon om Yara stipend vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Yara stipend.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Yara-stipendet