Europabevegelsen

Europabevegelsen arbeider for mer samarbeid  i Europa. 

Europabevegelsen mener samarbeid og fellesskap er nøkkelen til fred og utvikling. Det har vi arbeidet for i snart 70 år.

Vi arrangerer debattmøter, kurs, konferanser og seminarer rundt omkring i Norge, og deltar aktivt i samfunnsdebatten gjennom aviser, radio, tv og sosiale medier. Gjennom nettsiden iEuropa.no har vi et stort engasjement rettet inn mot studenter og elever i den videregående skole. Vi jobber mot norske myndigheter og lærerverket for å heve europakunnskapen hos de unge.

Europabevegelsen er en medlemsorganisasjon. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ, og avholdes hvert annet år. Europabevegelsens styre samles mellom landsmøtene, og er da det styrende organet. 

Les mer om Europabevegelsen
Fakta
Antall utdelinger
1
Årlig utdeling
25.000 NOK
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
,,
Skriver du masteroppgave om EU eller Norges forhold til EU og europeisk politikk?
Støtteordninger (1)
logo
Arnulf Øverlands mastergradsstipend

Vi legger vekt på tema og problemstillinger som er dagsaktuelle, eller som burde ha relevans i det offentlige ordskiftet, og som vil bidra til ny kunnskap om EU eller Norges forhold til EU. Oppgaven kan også omhandle demokrati- eller menneskerettssituasjonen i Europa, Europarådet, Den europeiske menneskerettsdomstolen, samt EFTA, ESA eller andre europeiske institusjoner eller andre uttrykk for europeisk samarbeid – eller mangel på sådan.

Alle studenter som arbeider med en relevant mastergradsoppgave kan søke. Vi oppfordrer særlig studenter innenfor samfunnsvitenskap, jus, historie, journalistikk eller økonomi om å søke, men søknader innen andre fagområder kan også bli vurdert. 15 000 kroner av stipendet utbetales ved tildeling, og 10 000 kroner når oppgaven er levert og bestått. Dersom mottakeren ikke leverer og består, skal stipendet tilbakebetales.

Mer informasjon finner du på Europabevegelsens nettsider:

https://www.europabevegelsen.no/arnulfoverlands-mastergradsstipend/

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Europabevegelsen

Adresse

Prinsens gate 2 0152 Oslo