Grong kommunes støtteordninger

Grong kommune tilbyr sine innbyggere en flere priser og tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Grong kommune.

Les mer om Grong kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Grong - I hjerte mett
Støtteordninger (7)
logo
Bjerken, Bya og Ekkers legat

Til utdannelse i praktiske fag, fortrinnsvis innen jordbruk, skogbruk, husflid og håndverk for ungdom fra Grong kommune i alderen 15–25 år. Søknaden må inneholde nødvendige opplysninger om formålet, attestert kopi av bekreftelse på skoleplass, anslag på utgifter med utdannelsen samt opplysning om søkerens kontonummer.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Privatpersoner
logo
Næringsprisen

Namdal næringsforening og Grong kommune samarbeider om næringsprisen i Grong. 

Prisen skal gå til noen som har bidratt til nyskaping og videreutvikling av næringslivet og/eller næringsmiljøet i Grong kommune.

For å komme med ditt forslag, benytt én av metodene nedenfor:

- Fyll ut digitalt skjema på grong.kommune.no
 
- E-post til postmottak@grong.kommune.no
 
- Send brev til:

Grong kommune
Granvegen 1
7870 GRONG
Merk henvendelsen med "Forslag til næringsprisen".

Les mer på grong.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler

Spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til å gi befolkningen gode muligheter for å utøve idrett og fysisk aktivitet i både organiserte former og egenorganisert aktivitet.

Hva kan du Det kan søkes om spillemidler til:

- Ordinære anlegg
- Nærmiljøanlegg
- Løypetiltak og overnattingshytter i fjellet (sendes ikke til kommunen men Dem Norske Turistforening)
- Kulturhus/samfunnshus (andre frister enn nevnt nedenfor, ta kontakt for informasjon)

Søknadsfrister

Frist 1.oktober for innmelding av nye prosjekter og anlegg. Dersom søknaden omhandler et helt nytt anlegg, eller du ønsker å melde inn et nytt anlegg til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet må du kontakte kommunen på tlf. 74 31 21 00 eller på e-post: elisabeth.vollmo.bjorhusdal@grong.kommune.no.

Søknadsfrist 15. desember for anlegg som allerede står oppført i prioritert handlingsprogram i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Alle søknader skal leveres elektronisk. Søknadsskjema finner du ved å gå inn på www.idrettsanlegg.no. Referansenummer vil du få tilsendt automatisk. Dersom du/dere har søkt tidligere, legger dere inn nummer og navn på "anleggs sted" og "anleggsenhet".

Vær oppmerksom på at det anlegget det søkes på må stå oppført i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Les mer og søk elektronisk på grong.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Innbyggere i Grong kommune kan søke om kulturmidler til ulike formål.

Kategorier og søknadsfrister:

Sang og musikk: 6. mai

Idrett og friluftsliv: 6. mai

Barne og ungdomstiltak: 6. mai

Teater og revy: 6. mai

Skispor og lysløyper i Grong: 22. desember

Andre kulturtiltak, prosjekter og aktiveteter, herunder spons: Behandles fortløpende, men budsjettet kan bli brukt opp i løpet av året.

Alle søkere i alle kategorier kan bruke samme søknadsskjema, men vil bli fordelt og behandlet under de gjeldende kategoriene under av saksbehandler.

Merk at fristen for å søke midler til "årlige kulturmidler" til lag, foreninger, grupper o.l. har frist 6. mai og da vil alle budsjetterte midler bli fordelt. Det er kommunestyret som bestemmer hvor mye som tildeles hvert år i de ulike kategoriene.

Les mer og søk elektronisk på grong.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Kulturprisen deles årlig ut til en person eller lag/organisasjon i Grong som har gjort en spesiell innsats på kulturområdet i Grong kommune.

Hvordan sende inn forslag?

Forslaget med begrunnelse kan sendast på én av følgende måter:

Via brev til Servicekontoret i kommunen:
Grong kommune v/Servicekontoret
Postboks 162
7871 GRONG
 
E-post til: postmottak@grong.kommune.no
 
Via elektronisk skjema:
Link til elektronisk skjema finner du på grong.kommune.no
Ved innsending blir skjemaet sendt til postmottak@grong.kommune.no. 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kommunalt næringsfond

Bedrifter/etablerere kan i forbindelse med for eksempel oppstart eller utvikling av nye produkter/markeder få midler til
markedsføring, mindre investeringer, opplæring eller produktutvikling. Det skal ikke gis støtte som kan virke konkurransevridende i forhold til andre bedrifter i Grong kommune. 

Har du ikke søkt midler tidligere må du opprette bruker, enten som privatperson eller bedrift.

I behandlingen vil det bli lagt særlig vekt på i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Les mer og søk elektronisk på grong.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Årets Grongning

Prisen tildeles en person som på sitt vis har utmerket seg i kraft av hvem hun/ han er eller hvilke handlinger vedkommende har utført gjennom året man er i. Forslag med begrunnelse kan levers til servicekontoret i kommunen per post Grong Kommune, PB 162, 7871 Grong eller på e-post til postmottak@grong.kommune.no.

Les mer og foreslå en kandidat på grong.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post