Anthonstiftelsen støttet i 2019 Ingunn Sand JM Norway – LOUD for flere - rekrutteringsverksteder med 100 000 kroner

Om prosjektet

LOUD! – jentenes bandleir er et sosialt og musikalsk prosjekt som jobber for å bygge selvtillit, samhold og musikkinteresse hos unge jenter, ikke-binære og transpersoner fra hele landet. Gjennom å skape en trygg atmosfære der deltakerne kan prøve og feile, møte gode forbilder og lære om musikk og teknikk, kan deltakerne oppleve at det å spille i band er en enestående sosial og kreativ setting som ikke bare er forbeholdt gutter. 

Hva er hovedmålet med prosjektet?

LOUD! – jenetes bandleir jobber mot all slags diskriminering, og skal bidra til å skape et mer mangfoldig norsk kulturliv, derfor må vi være et reelt tilbud for barn og unge som i mindre grad benytter denne typen tilbud. Vi har tidligere arrangert rekrutteringsverksteder for minoritetsungdom og barn og unge fra lavinntektsfamilier. Dette har fungert bra og vi ønsker å utvide tilbudet. Målet med verkstedene er å gi en smaksprøve på vårt tilbud på deltagernes hjemmebane, bygge tillit og få tilbakemeldinger og innspill fra en målgruppe som vi ikke når i stor nok grad i dag. 

Beskrivelse av organisasjonen

Norges største bandleir bare for jenter! Prøv deg på låtskriving, demoinnspilling, instrumenter og masse annet - og treff andre musikkinteresserte jenter.