Fjord kommunes legater og støtteordninger

Fjord kommune tilbyr ulike legater og støtteordninger til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" kan du finne en oversikt over hvilke støtteordninger du kan søke på om du bor eller jobber i Fjord kommune.

Les mer om Fjord kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Fjord kommune
Støtteordninger (3)
logo
Stiftinga Nerhagen Minnefond

Stiftinga vart oppretta i desember 2017, og har som formål å forvalte ei gåve på 14,6 mill. kroner. Overskotet skal gå til gode formål i samfunnet slik det går fram av fondet sine vedtekter.
Fondet har eit styre på fire medlemmar. 3 medlemmar er oppnemnd av stiftaren, og 1 medlem er oppnemnd av Norddal sokneråd.

Stiftinga er registrert og godkjent i Stiftelsestilsynet, og registrert i Brønnøysundregistra med org.nr. 819 799 342.

Midlane skal gå til:
-Stipend til høgare utdanning for ungdom frå Norddal kommune
-Tilskot til lag og misjonsorganisasjonar og deira skular
-Tilskot til lokalt næringsliv og kulturliv.


Styret innvilgar tilskot etter søknader, bortsett frå tilskot under punkt 2. 

Tilskot vert tildelt to gongar i året - mars og oktober - og vert kunngjort i lokalavisa.

Kontaktinformasjon


Ta nærare kontakt for orientering om kva søknaden skal innehalde m.v.

Stiftinga Nerhagen Minnefond
v/Kåre Nerhagen
Bygdavegen 33
6210 Valldal

Tlf. 70 25 75 32

Epost: nerhagen@mibox.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Fjord kommunes kulturpris

Retningslinjer for tildeling av kulturpris


1. Føremål
Føremålet med kulturprisen er å stimulere lag, grupper eller personar i arbeidet for
utbreiing/utøving/organisering av ulike kulturaktivitetar i Fjord kommune over lang tid.


2. Kulturprisen kan gjevast til:
• Einskildpersonar eller grupper av personar
• Lag og organisasjonar som høyrer heime i Fjord kommune, og som har vist vedvarande evne og
vilje til å yte aktiv kulturinnsats.
• I tilfelle kulturarbeidet til vedkomande har kome eller kjem særleg denne kommunen til gode og
elles fell inn under føresetnadene som er nemnde ovanfor, kan prisen delast ut til kandidatar
som ikkje er busette i kommunen.
Kulturprisen kan ikkje gjevast til offentlege institusjonar eller landsomfattande organisasjonar som
hovudsakleg finansierer arbeidet sitt ved offentlege midlar, heller ikkje til personar som er tilsett av
det offentlege til å drive kulturarbeid eller kulturvern.


3. Kunngjering
Kulturprisen skal annonserast gjennom lokalavisa og på kommunen si heimeside og facebook-side.
Enkeltpersonar, organisasjonar og formannskapet kan kome med forslag på kandidatar. Kulturprisen
kan delast ut kvart år. Formannskapet avgjer om prisen skal delast ut, og kven som skal få.


4. Prisen
Kulturprisen skal vere ei pengegåve på kr 8.000 i tillegg til eit diplom. Formannskapet har ansvar for
utdelinga ved eit passande høve.

Les meir på fjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Fjord kommunes kulturstipend

Retningslinjer for tildeling av kulturstipend


1. Føremål


Føremålet med kulturstipendet er å premiere oppnådde resultat og stimulerer kulturutøvarar til
vidare utvikling/utdanning/satsing.


2. Kulturstipendet kan gjevast til:


• Stipend kan gjevast til einskildpersonar eller gruppe av personar som har gjort seg bemerka
innanfor si kulturgrein.
• Stipendmottakar må vere busett i Fjord kommune.
• Kandidatar mellom 12 og 25 år vil bli prioritert.


3. Søknad


Søknaden skal innehalde informasjon om kulturell aktivitet og oppnådde resultat


4. Kunngjering


Kulturstipendet skal annonserast gjennom lokalavisa og på kommunen si heimeside og facebookside.
Enkeltpersonar, organisasjonar og formannskapet kan kome med forslag på kandidatar. Utøvarar kan
også søke sjølv. Kulturstipendet kan delast ut kvart år. Formannskapet avgjer om stipendet skal
delast ut, og kven som skal få.


5. Prisen


Kulturstipendet er på kr 5.000 i tillegg til diplom. Formannskapet har ansvar for utdelinga ved eit
passande høve.

Les meir på fjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post