Seljord kommunes støtteordninger

Seljord kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Seljord kommune.

Les mer om Seljord kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Den vesle bygda Seljord ligg vest i Telemark, midt mellom fjell og vakker natur
Støtteordninger (4)
logo
Tilskot til lag, foreiningar og organisasjonar

Til lag, foreiningar og organisasjonar i Seljord: 

Seljord kommune gjev tilskot for drift og administrasjon av frivillige lag, foreiningar og organisasjonar for 2022. 

Søknadsfrist 15. mars 2022. 

Elektronisk søknadsskjema om tilskot for kulturmidlar finn du på seljord.kommune.no.

Ved spørsmål om desse ordningane eller andre tilskotsordningar:
kontakt kultursjef Asbjørn Storrusten,  as@seljord.kommune.no /tlf. 350 65 155.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kontingentkassa

Seljord kommune har etablert ei tilskotsordning kalla Kontingentkassa. 
Søknader vil bli handsama fortløpande (ingen søknadsfrist), og midlar blir fordelt til kassa er tom.

Ordninga er for barn og unge i alderen 6 år til dei er ferdige med vidaregåande skule, og som er del av familiar med låg inntekt. Støtta skal gå til kontingentar, aktivitetar og utstyr til enkeltpersonar slik at barn og unge, uavhengig av foreldra sin inntekt, kan delta på organiserte fritidsaktivitetar.

Du finn søknadsskjema på skjemasida til Seljord kommune.

Meir informasjon om ordninga finn du saman med søknadsskjema.

Les mer og søk elektronisk på seljord.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturstipend

VEDTEKTER FOR TILDELING KULTURSTIPEND FOR SELJORD

• Seljord kommune og Sparebankstiftinga Seljord delar saman ut kulturstipend for Seljord. Stipendet består av ein sjekk på kr. 20.000,- og eit diplom.

• Kulturstipendet skal gå til kultur-/ idrettsutøvarar mellom 15 – 25 år, registrert som busett i Seljord kommune og som gjer ein innsats utover det vanlege innanfor sine område.

• Kulturstipendet skal lysast ut i februar kvart år med 1. april som frist for innsending av skriftlege framlegg til kandidatar. Unge utøvarar kan òg sjølve søkje stipendet og grunngje søknaden.

• Ei kulturprisnemnd sett saman av tre personar oppnemnt av Formannskapet og tre personar oppnemnt av Sparebankstiftinga skal avgjere kven som skal få kulturstipendet. Det må vere minst 2/3 fleirtal i nemnda for at ein kandidat skal kunne bli tildelt kulturprisen. Dersom ingen kandidat får eit slikt fleirtal, skal stipendet ikkje delast ut.

• Kulturprisen skal delast ut i samband med 17. mai-arrangementet i den delen av kommunen der stipendmottakaren bur eller ved eit anna arrangement som kulturprisnemnda meiner høver betre.

• Nemnda kan i møte vedta om kandidatane som er foreslått/ søkt og som ikkje får prisen, bør vidareførast som kandidat til neste års stipend.

• Seljord kommune held sekretariat for kulturprisnemnda.

• Formannskapet i Seljord og styret Sparebankstiftinga Seljord må godkjenne eventuelle endringar i vedtekter for kulturprisen.

Send søknad til Seljord kommune, gjerne på e-post: post@seljord.kommune.no eller Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord.

Les meir på seljord.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Seljord kommune og Sparebankstiftinga Seljord delar saman ut kulturpris for Seljord.

Om kulturprisen

Prisen er på kr. 20.000,-  og ein bronseskulptur laga av Ellen Grøstad Barstad. Kulturprisen skal gå til ein person eller fleire personar, ein institusjon, eit lag eller ein organisasjon som har gjort ein innsats utover det vanlege for kulturlivet i Seljord kommune.

Kultursjefen er sekretær for kulturprisnemda. Send framlegg til kandidatar, gjerne på epost, til Seljord kommune, post@seljord.kommune.no.

Vedtekter

• Seljord kommune og Sparebankstiftinga Seljord delar saman ut kulturpris for Seljord. Prisen består av ein sjekk på kr. 20.000,- og ein bronseskulptur laga av Ellen Grøstad Barstad.

• Kulturprisen skal gå til ein person eller fleire personar, ein institusjon, eit lag eller ein organisasjon som har gjort ein innsats utover det vanlege innan kultur/ idrett i Seljord. Prisen kan og gjevast til eldsjeler i det friviljuge arbeidet, personar som kanskje ikkje er den ein ser i fremste rekke.

• Kulturprisen skal lysast ut i februar kvart år med 1. april som frist for innsending av skriftlege framlegg til kandidatar.

• Ei kulturprisnemnd sett saman av tre personar oppnemnt av Formannskapet og tre personar oppnemnt av styret i Sparebankstiftinga skal avgjere kven som skal få kulturprisen. Det må vere minst 2/3 fleirtal i nemnda for at ein kandidat skal kunne bli tildelt kulturprisen. Dersom ingen kandidat får eit slikt fleirtal, skal prisen ikkje delast ut.

• Nemnda kan i møte vedta om kandidatar som er foreslått og som ikkje får prisen, bør vidareførast som kandidat til neste års pris.

• Kulturprisen skal delast ut i samband med 17. mai-arrangementet i den delen av kommunen der prismottakaren bur eller ved eit anna arrangement som kulturprisnemnda meiner høver betre.

• Formannskapet i Seljord og styret Sparebankstiftinga Seljord må godkjenne eventuelle endringar i vedtekter for kulturprisen.

• Seljord kommune held sekretariat for kulturprisnemnda.

Les mer på seljord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Seljord kommunes støtteordninger