Anthonstiftelsen støttet i 2019 Kirkens Bymisjon med 250 000 kroner

Om prosjektet
Innsattes Barn i regi av Myrsnipa Samværssted Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, har lenge arbeidet med ivaretagelse av barn og familier hvor en av foreldrene soner i norske fengsler. Det estimeres med at mellom 6000 og 9000 barn i Norge til en hver tid opplever at en av foreldrene sitter i fengsel.Hovedfokus er å bidra til gode, trygge og forutsigbare samvær, enten i fengslene eller på Myrsnipa Samværssted der fremstillinger eller permisjoner har gjort det mulig.

Hva er hovedmålet med prosjektet?
Hovedmålet til Innsattes barn er å forebygge psykiske problemer, utenforskap, forebygge ny kriminalitet, opplysningsarbeid for å redusere stigma og gi økt forståelse for barn som har foreldre i fengsel.

Beskrivelse av stiftelsen/organisasjonen
Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som driver sosialt arbeid i Norge på et kristent humanistisk grunnlag. Arbeidsfeltene er rusomsorg, psykisk helsevern, barnevern og familiearbeid, eldreomsorg, prostitusjonstiltak, arbeidstiltak, mangfoldsarbeid og kirkelige aktiviteter.