Gjerdrum kommunes støtteordninger

Gjerdrum kommune deler ut midler til kultur- og idrettsaktiviteter. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Gjerdrum kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Tilskudd til kultur- og idrettsformål

Generelt om tilskuddsordningene


Gjerdrum kommune ønsker å støtte kultur- og idrettsaktivitet i kommunen, spesielt rettet mot barn
og unge til og med 25 år. Støtten skal bidra til å sikre et godt oppvekstmiljø og fremme folkehelse
gjennom deltakelse og opplevelse.


Kommunestyret bestemmer den totale tilskuddspotten kommende år gjennom vedtak i sak om
budsjett og økonomiplan, normalt i desember.


Støtten gis gjennom to ulike ordninger:
• Grunntilskudd (60 % av den totale tilskuddspotten)
• Åpen ordning (40 % av den totale tilskuddspotten)


Søknad og tildeling


Søknadsfristen for begge ordningene er 1. desember hvert år. Det søkes for påfølgende kalenderår.
Elektronisk søknadsskjema på kommunens nettsider skal benyttes. Søknader som kommer etter
fristen, eller som er ufullstendige, vil bli forkastet.


Søknadsfristen varsles på kommunens hjemmesider og i sosiale medier.
Utvalg for kultursaker legger frem forslag til kommunestyret, som vedtar fordeling av midlene i
januar/februar.


Kommunestyret fordeler eventuelle resterende midler i årets siste møte etter forslag fra utvalg for
tildeling av kultur- og idrettsmidler.


Kommunestyret kan kontrollere at de bevilgede midlene brukes i tråd med forutsetningene. Misbruk
av tilskudd gitt etter disse retningslinjene, kan føre til at organisasjonen må tilbakebetale mottatt
tilskudd og mister retten til fremtidig tilskudd.

Les mer og søk elektronisk:

https://www.gjerdrum.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/kultur-og-fritid/tilskudd-og-stotteordninger/

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post