Kulturrådets tilskuddsordninger

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, driver prosjekt- og utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Kulturrådets tilskuddsordninger
Fakta
Antall utdelinger
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Støtteordninger (1)
logo
Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for kulturelt samarbeid. Programmet er åpent for et bredt spekter av kulturaktører innen ulike sjangre. Hovedformålet er å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, for å bidra til å løse felles europeiske problemstillinger og utfordringer. Å styrke en felles europeisk identitet, og verne kulturarv, språk og kulturelt mangfold er viktige elementer i programmet.

Norge deltar i Kreativt Europa på lik linje med medlemslandene i EU og andre programland i EUs naboregioner. Til sammen deltar ca. 40 land. Programmet gir norske kulturaktører støtte til samarbeid, kunnskapsutveksling, nettverksbygging og kompetanseheving, gjennom aktiviteter som for eksempel utveksling av aktører og produksjoner på tvers av landegrenser, felles produksjoner, utforsking av nye forretningsmodeller og utvikling av digitale løsninger. Et av målene er å skape bedre vilkår for profesjonelle kunstnere.

Les mer om tilskuddsordningen på Kulturrådets egne nettsider: 

https://www.kulturradet.no/eus-kulturprogram/vis-artikkel/-/om-kreativt-europa

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv

Aktuelle utlysinger hos Kulturrådets tilskuddsordninger

Mer informasjon om EUs rammeprogram for kultur vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på EUs rammeprogram for kultur.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post