Anthonstiftelsen støttet i 2019 HOLMLIA SPORTSKLUBB –
Unge trenere med 300 000 kroner

Beskrivelse av prosjektet

Tiltak: #Ungetrenere

 Vi ønsker derfor å sette i gang et nytt tiltak med strukturert rekruttering av idrettsutøvere i 14-16 års alderen som gis opplæring og oppfølging for å bli trenere for yngre lag. Målet er at disse kan dele av sine ferdigheter og motivere yngre årskull. VI ønsker også å kunne bruke disse eldre ungdommene til sosiale tiltak og aktiviteter for andre lag i klubben. Tiltaket vil profileres og markedsføres som "#ungetrenere".

 

Vi vet at slike tiltak fungerer. Håndballgruppa har allerede gjort forsøk med lignende tiltak, der jenter på 14 år er trenere for 7 åringer på håndballskole. For enkelte fotballlag har eldre utøvere fungert som hjelpetrenere. Dette har fungert veldig fint, og er positivt for store og små. Håndballgruppa ser for seg å utvide tiltaket for Gutter 14 år til neste sesong. 

 

Vi ønsker å teste ut #ungetrenere systematisk i våre idrettsgrupper. Vi vil tilby alle gruppene å sende sine unge trenere på kurs, enten i regi av klubben eller i regi av særidrettsforbundene.  Deretter vil trenerne ansettes som trenere eller hjelpetrenere for yngre utøvere. Noe av opplegget blir felles for alle, mens noe blir fokusert på den enkeltes idrettsgren, med veiledning av erfarne trenere. Tiltakene vil da kunne bidra til større kapasitet, flere og bedre treninger, økt bredde og flere medlemmer både for fotball, håndball, turn, dans og innebandy. 

 

Ved å legge til rette for at #ungetrenere får delansvar for treninger for disse yngre utøverne, vil vi også vise for de enda yngre utøverne at det er mulig for dem å ta på seg lignende oppgaver når de blir eldre. Vi ønsker å vise at det finnes muligheter til å få tillit, ta ansvar og til og med få en liten jobb i klubben, ved å gjøre det de liker best.  Dette blir da en måte å få både leder- og trenererfaring, som de unge kan ta med seg ut i videre arbeidsliv. Ikke minst får de engasjere seg i et positivt og godt miljø i sin ungdomstid. Tiltaket vil kreve mye av ungdommene som er med. Vi ønsker at ungdommene skal gjøre dette av frivillighet, men også at de skal se på dette som sin første jobb, med de forventningene som følger. Vi ønsker også å kompensere dem litt for dette - både i form av kurs, trenerutstyr, reisekort, og en liten lønn.

 

Vi ønsker å planlegge tiltaket for alle tre år fra høsten 2019- vår 2022, og søker derfor om tilsvarende støtte for tiltaket for disse tre år. Etter tre års drift og  årlige forbedringer vil det være behov for evaluering og videre finansiering til aktiviteten. Vi tror vi vil være avhengig av ekstern støtte også etter dette, men vi ser også for oss at medlemsmassen vil kunne øke, og dermed gi bedre inntekstgrunnlag. Vi tror også at andre sponsorer eller offentlige aktører vil kunne bidra. Målet er at tiltaket etter hvert skal kunne drives mer selvstendig, og at vi skal kunne både sysselsette og engasjere mange ungdommer her på Holmlia!

 

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Tilbudene fra idrettsklubben er viktig for å hindre at flere barn og unge faller utenfor i samfunnet, og fra å henge rastløse rundt