Anthonstiftelsen støttet i 2019 HOLMLIA SPORTSKLUBB –
Unge trenere med 300 000 kroner

Om prosjektet

 

 Vi ønsker å sette i gang et nytt tiltak med strukturert rekruttering av idrettsutøvere i 14-16 års alderen som gis opplæring og oppfølging for å bli trenere for yngre lag. Målet er at disse kan dele av sine ferdigheter og motivere yngre årskull. VI ønsker også å kunne bruke disse eldre ungdommene til sosiale tiltak og aktiviteter for andre lag i klubben. Tiltaket vil profileres og markedsføres som "#ungetrenere".

 

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Tilbudene fra idrettsklubben er viktig for å hindre at flere barn og unge faller utenfor i samfunnet, og fra å henge rastløse rundt