Norges Blindeforbunds legater

Norges Blindeforbund er en interesse- og serviceorganisasjon for blinde og svaksyntes i Norge. Deres overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser.

Forbundet gir økonomisk bistand / tilskudd til anskaffelse av blant annet utstyr eller annet inventar, utdannings- og opplæringsformål, reise, ferieopphold eller ledsagning. Legatene gir midler til det som ikke dekkes av andre støtteordninger eller via det offentlige.

 

Les mer om Norges Blindeforbunds legater
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (7)
logo
Legat for hjelp til selvhjelp

Dette er et landsdekkende legat for synshemmede som har et konkret behov ut i fra prinsippet hjelp til selvhjelp.

Les mer og last ned søknadsskjema på blindeforbundet.no

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Utdannings- og opplæringslegatet

Legatet er landsdekkende for synshemmede som har konkrete behov i forbindelse med utdanning, opplæring og rehabilitering. Dette inkluderer også mer kortvarige opplærings- og utviklingstiltak.

Les mer og last ned søknadsskjema på blindeforbundet.no

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Rolf Sigurd Svalestog Olsens legat

Legat for synshemmede i Akershus og Telemark som har konkrete behov ut i fra prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til opplærings- og utdanningstiltak. 

Les mer og last ned søknadsskjema på blindeforbundet.no

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Vestlandets felleslegat

Legat for synshemmede i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Støtte gis til personer som har konkrete behov ut i fra prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til undervisning og opplæring.

Les mer og last ned søknadsskjema på blindeforbundet.no

  

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Karl Fr. Knudsen og hustrus legat

Legatet tilgodeser synshemmede i Finnmark.

Les mer og last ned søknadsskjema på blindeforbundet.no

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Norges Blindeforbunds Legat for Barne- og ungdomsarbeid

Legatet yter stløtte til barne- og ungdomsarbeid i regi av Norges Blindeforbund med særlig vekt på tiltak for å aktivisere synshemmede barn og unge i fritiden. Det gis støtte til samlinger og leirer for barna og tiltak med sikte på å fremme synshemmede barn og unges likestilling i samfunnet.

 

Les mer og last ned søknadsskjema på blindeforbundet.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Norges Blindeforbunds Legat for Førerhundarbeid

Legatet støtter forbundets arbeid med avl, oppdrett og trening av førerhunder. Tiltak for å opprettholde og /eller videreutvikle førerhunders bruksegenskaper etter at de har kommet til blinde bruker kan motta støtte.  

Les mer og last ned søknadsskjema på blindeforbundet.no

 

 

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Norges Blindeforbunds legater

N
Dette er et landsdekkende legat for synshemmede som har et konkret behov ut i fra prinsippet hjelp til selvhjelp.
Ikke spesifisert
N
Støtter behov i forbindelse med utdanning, opplæring eller rehabilitering
Ikke spesifisert
N
Legat for synshemmede i Akershus og Telemark som har konkrete behov ut i fra prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til opplærings- og utdanningstiltak.  
Ikke spesifisert Vestfold og Telemark, Viken
N
Legat for synshemmede i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Støtte gis til personer som har konkrete behov ut i fra prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til undervisning og opplæring.  
Ikke spesifisert Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder
N
Legatet tilgodeser synshemmede i Finnmark.
Ikke spesifisert Troms og Finnmark
N
Støtter Barne- og ungdomsarbeid i regi av forbundet
Ikke spesifisert
N
Støtte til avl, oppdrett og trening av førerhunder
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post