Nes kommunes støtteordninger

Nes kommune deler ut midler til arrangement, prosjekt og drift av organisasjoner i kommunen. Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon over hva du kan søke på om du har tilknytning til Nes kommune.

Les mer om Nes kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Nes Næringsfond

Fondet skal anvendes til næringsformål i Nes kommune og fremme etablering av næringsvirksomhet innenfor satsingsområdene for Strategisk Næringsplan.

TILDELINGEN VURDERES ETTER FØLGENDE KRITERIER:

Utvikling av tiltak som har potensiale for økt verdiskapning og/eller nye arbeidsplasser
Gründere, der forretningsidéen har potensiale for økt verdiskapning og/eller flere arbeidsplasser med spesiell vekt på ungdom og nyetablerere
Fysiske investeringer i maskiner og bygninger ved etablering/oppstart og utvikling av virksomheter
Tiltak som støtter sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.
Støtten kan tildeles som både tilskudd og lån. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det prosjektets totale kapitalbehov, avgrenset til maksimalt samlet støtte 200.000 kr. Ved prosjekter av særlig betydning for ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75 % finansiering. Les mer om støttevilkår for tilskudd og lån i vedtektene samt tilhørende søknadsveileder.

SØKNADSFRIST/FORVALTNING:

Søknadsfrist 1. oktober.

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no

Fondet vil ha to utlysinger hvert år med søknadsfrist 1. april og 10. oktober. 

Søknader om tilskudd og lån blir politisk behandlet i Utvalget for næring, teknikk og kultur.

Kommunedirektøren er delegert bevilgning for tilsagn inntil kr. 30 000,- begrenset oppad til 15% av fondets årlige utbetalinger.

FOR SPØRSMÅL:

Næringssjef Olaf Dønnum: olaf.donnum@nes.kommune.no, tlf 917 86 630

Saksbehandler Dorte Grenaker: dorte.grenaker@nes.kommune.no, tlf. 479 97 211

Bedrifter og næringsliv
logo
Arrangements-/prosjektstøtte

Det kan søkes om støtte til arrangementer eller prosjekter innen teater og musikk.

Kriterier for støtte

Støtteordningen skal fremme arrangementer eller prosjekter som ikke inngår i ordinær drift. Lag og foreninger kan søke om inntil 1/3 av totale kostnader, begrenset oppad til kr. 10 000 for prosjekter inntil kr. 100 000, oppad til kr. 20 000 for prosjekter inntil kr. 200 000 og oppad til kr. 30 000 for prosjekter over kr. 200 000.

Budsjett må leveres sammen med søknad, og regnskap skal ettersendes.

Ordningen fordeles administrativt, og søknader kan fremmes gjennom hele året.

Søknaden sendes til postmottak@nes.kommune.no, eller per brev til:

Nes kommune
Kultur og mangfold
postboks 114
2151 Årnes

Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskudd - Sang- og musikkorganisasjoner

Nes kommune gir driftstilskudd til lag og foreninger innen sang og musikk.

Driftstilskudd

Søknadsfrist for ordningen er 1.april, hvert år, og fristen er endelig. 

Følgende skal vedlegges søknaden:

-Godkjent regnskap for fjoråret
-Godkjent budsjett for søknadsåret
-Eget vedlagt skjema for godkjente driftskostnader


Søknaden skal sendes samlet fra klubbens hovedstyre, signert av lagets leder eller kasserer.

Det gis gjennom dette ikke tilskudd til enkeltarrangementer, stevner o.l.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd, drift og aktiviteter - barne- og ungdomsorganisasjoner

Nes kommune gir driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner, og til aktiviteter for barn og unge.

Følgende skal vedlegges søknaden:

-Godkjent regnskap for fjoråret
-Godkjent budsjett for søknadsåret


Tilskuddet utbetales normalt søker før sommerferien

Fordelingen baserer seg på regnskap og budsjett samt organisasjonens aktivitet og antall aktive medlemmer under 18 år.

Søknadsfrist for ordningen er 1.april, hvert år, og fristen er endelig.

Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskudd til idrettsorganisasjoner

Nes kommune gir driftstilskudd til frivillige organisasjoner innen idrett.

Søknadsfrist for ordningen er 1.april, hvert år, og fristen er endelig. 

Følgende skal vedlegges søknaden:

-Godkjent regnskap forrige driftsår
-Godkjent budsjett for inneværende driftsår
-Årsmelding forrige driftsår
-Medlemslister


Tilskudd utbetales normalt søker før sommerferien.

Søknadene sendes til postmottak@nes.kommune.no eller brev til:

Nes kommune
Kultur og mangfold
postboks 114
2151 Årnes

Kriteriene i sin helhet finnes her 

Kontaktperson for søknadsordningene er idrettsrådgiver Trine-Lise Vinje,
 trine-lise.vinje@nes.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post