Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleieres medlemsstipender

FO er det største forbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere med om lag 31 000 medlemmer. 

Fellesorganisasjonen (FO) jobber for å heve lønna di og bedre arbeidsforholdene dine. Som fagforening og profesjonsforbund er de i tillegg opptatt av dine faglige interesser både på arbeidsplassen og på samfunnsnivå.

 

 

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. 

Les mer om Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleieres medlemsstipender
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (2)
logo
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleieres medlemsstipender

Som medlem eller tillitsvalgt i FO har du tilgang til å søke på flere stipender. Du kan søke om inntil 20 000 kroner til faglig utvikling eller tillitsvalgtsarbeid.

Les mer på fo.no

Private / enkeltpersoner
logo
Tillitsvalgtstipendet

Er du tillitsvalgt i FO kan du få inntil 20.000 kroner i stipend. FO ønsker med dette stipendet å synligjøre, videreutvikle og styrke tillitsvalgtes kompetanse. Tillitsvalgtstipendet het tidligere Olav Knudsens minnestipend.

Du må være yrkesaktiv tillitsvalgt i FO for å søke stipendet.
Studentmedlemmer kan også søke, så lenge de jobber ved siden av studiene og er tillitsvalgte i FO.

Hva kan stipendet brukes til?

Dekke utgifter i forbindelse med opplærings- og utviklingsformål som er relevant for rollen som tillitsvalgt i FO. Det kan være kurs, seminarer, konferanser og hel- og korttidsstudier, deler av videreutdanninger og mastergrader dersom enkeltemner anses relevante for tillitsvalgtrollen
Dekke utgifter til tiltak/aktivitet 
Dekke tapt arbeidsfortjeneste
Hvert stipend begrenses som hovedregel oppad til kr. 20 000,-. Søkere som ikke tidligere har fått tildelt stipend prioriteres.
 
Relevante temaer kan være:

Arbeidsmiljøtematikk/HMS
Personalhåndtering
Partssamarbeid
Konflikthåndtering
Forhandlingsteknikk
Arbeidsrett og arbeidsrettslige tema
Likelønn, likestilling og kvinnerettigheter
Pensjon
Arbeiderbevegelsens historie


Dette er ikke en uttømmende liste, og dersom du ønsker å søke om stipend for å dekke utgifter vedrørende andre temaer er du velkommen til det. Det er viktig at det fremkommer av søknaden hvorfor dette temaet er relevant for tillitsvalgtrollen og at du vedlegger dokumentasjon.

Søknadsfrist  30. august.

Les mer om hvordan du skal gå frem når du vil søke her:  https://www.fo.no/bli-medlem/stipender/tillitsvalgte/

Aktuelle utlysinger hos Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleieres medlemsstipender

F
Som medlem eller tillitsvalgt i FO har du tilgang til å søke på flere stipender. Du kan søke om inntil 20 000 kroner til faglig utvikling eller tillitsvalgtsarbeid. Les mer på fo.no
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleieres medlemsstipender