Norges korforbunds støtteordninger

Norges Korforbund forvalter flere ulike støtteordninger for kor. Samlet sett betaler forbundet ut om lag 30 millioner kroner hvert år til kor i Norge.

Les mer om Norges korforbunds støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
sang hele livet
Støtteordninger (5)
logo
Opplæringstilskudd

Når koret ditt øver, regnes dette som opplæring i korsang. Korforbundet er medlem av Musikkens studieforbund. Koret blir kursarrangør med dirigenten som lærer og sangerne som deltakere.

Det utbetales et tilskudd på rundt kr 100 per time man øver, uavhengig av størrelsen på koret. For å få dette må alle øvelsene registreres i Norges Korforbunds kurssystem. Kor som driver voksenopplæring har i tillegg krav på gratis øvingslokale på skoler.

Les mer på kor.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Konsertstøtte (Aktivitetsmidler for kor)

Målgruppen er primært kor i Norge. Man trenger ikke være organisert i noe korforbund for å søke.

Det kan søkes om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter framføring av kormusikk der profesjonelle krefter medvirker.

Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Søknadsfrist: 15. mars og 15. september.

Les mer på kor.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Produksjons- og driftsstøtte (Aktivitetsmidler for kor)

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling.

Søknadsfrist: 15. november.

Les mer på kor.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Frifond

Frifond organisasjon: Målgruppe er kor som er medlemmer i Norges Korforbund og har 1/3 av sine medl. under 26 år, eller kor som har minst 5 medlemmer under 26 år.

Søknadsfrist: 15. juni.

Frifond kompetanse: Våre medlemskor kan søke støtte hos Norsk musikkråd til ulike musikktiltak og kompetansehevende prosjekter med og for barn og unge under 26 år. Man søker direkte til musikkrådet.

Søknadsfrist: 15. februar.

Les mer på kor.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Momskompensasjon

Norges Korforbunds medlemskor kan etter søknad få refundert deler av driftskostnadene sine gjennom ordningen for momskompensasjon.

Søknadsfrist: 20. august.

Les mer på kor.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norges korforbunds støtteordninger