Rotary ungdomsutveksling, Norge

Rotary i Norge oppretter inntil 5 årlige stipend for ungdommer (16-17 åringer) som ønsker å delta
på vårt program for internasjonal ungdomsutveksling, øremeket «utenforskap».


Ønsker du et skoleår i utlandet?


Rotary i Norge har lang erfaring med internasjonal ungdomsutveksling. Vi har i tillegg et solid,
gjennomprøvd og trygt program for våre ungdommer. Hvert år deltar flere enn 8000 ungdommer fra
130 ulike nasjoner på våre ulike utvekslingsprogrammer.
For skoleåret 2022-23 oppretter vi inntil 5 stipend som det kan søkes på. Stipendet vil også være
mulig å søke på for senere skoleår etter 2023. Bakgrunnen for dette stipendet er en hyggelig
testamentarisk gave gitt til Rotary, øremerket vår ungdomsutveksling.


Hvem kan søke?


Stipendet er åpent for alle til å søke på, uavhengig av bosted, Rotary-distrikt og -klubb.
Vi ønsker oss primært søkere som er 16 eller 17 år ved utreise i august.


Kriterier:


Stipendet kan tildeles ungdom fra familier som ellers ikke vil ha mulighet til å finansiere en slik
utveksling grunnet økonomi. Dette må avklares i søknaden og gjennom den lokale Rotaryklubbens
intervju med ungdommen og familien.


Krav til søker:

Modenhet, motivasjon og vilje til å lære seg et nytt språk og en ny kultur.
Alle land og språk som vi ellers utveksler med er aktuelle.

 

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra rotary.no

Les mer om Rotary ungdomsutveksling, Norge
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Ungdomsutvekslingen

Rotary i Norge oppretter inntil 5 årlige stipend for ungdommer (16-17 åringer) som ønsker å delta
på vårt program for internasjonal ungdomsutveksling, øremeket «utenforskap».


Ønsker du et skoleår i utlandet?


Rotary i Norge har lang erfaring med internasjonal ungdomsutveksling. Vi har i tillegg et solid,
gjennomprøvd og trygt program for våre ungdommer. Hvert år deltar flere enn 8000 ungdommer fra
130 ulike nasjoner på våre ulike utvekslingsprogrammer.
For skoleåret 2022-23 oppretter vi inntil 5 stipend som det kan søkes på. Stipendet vil også være
mulig å søke på for senere skoleår etter 2023. Bakgrunnen for dette stipendet er en hyggelig
testamentarisk gave gitt til Rotary, øremerket vår ungdomsutveksling.


Hvem kan søke?


Stipendet er åpent for alle til å søke på, uavhengig av bosted, Rotary-distrikt og -klubb.
Vi ønsker oss primært søkere som er 16 eller 17 år ved utreise i august.


Kriterier:


Stipendet kan tildeles ungdom fra familier som ellers ikke vil ha mulighet til å finansiere en slik
utveksling grunnet økonomi. Dette må avklares i søknaden og gjennom den lokale Rotaryklubbens
intervju med ungdommen og familien.


Krav til søker:

Modenhet, motivasjon og vilje til å lære seg et nytt språk og en ny kultur.
Alle land og språk som vi ellers utveksler med er aktuelle.

Søknadsfrist:

Søknadfrist er 1. november (frist for å levere søknaden til den lokale Rotaryklubben). Informasjon om
søknadsskjema finner dere på: www.rye.rotary.no

 

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra rotary.no

Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Rotary ungdomsutveksling, Norge