Ålesund kommunes kulturpriser og kulturstipend

Ålesund kommune tilbyr mange ulike støtteordninger og stipender til sine innbyggere. Under fanen støtteordninger kan du finne en oversikt over de ulike støtteordningene.

Les mer om Ålesund kommunes kulturpriser og kulturstipend
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Ålesund
Støtteordninger (5)
logo
Kultur- og idrettsprisen

Kultur- og idrettsprisen skal tildelast den som gjer ein særleg innsats for å fremje kultur- og idrettsarbeid og gjere kultur tilgjengeleg for innbyggarane i kommunen.
Alle innbyggarar, frivillige organisasjonar og kulturinstitusjonar i Ålesund kommune kan foreslå kandidatar til prisen. Forslag på kandidatar må ha god grunngjeving.

Kven kan motta prisen?
Prisen kan tildelast ein person eller organisasjon.
For å kunne få tildelt prisen må vedkommande vere busett i Ålesund kommune eller ha særleg tilknytning til kommunen.Mottakar av Kultur- og idrettsprisen får eit prisbeløp på kr 10.000,-, arbeid av lokal kunstnar til verdi rundt kr 4.000,- og eit diplom.

Kven avgjer kven som skal få prisen?
Komite for kultur og medborgarskap behandlar og tildeler prisen. Komiteen kan også velje kandidater som ikkje er foreslått av andre.

Frist
Frist for innsending av kandidatar til Kultur- og idrettsprisen er 1. september kvart år.

Utdeling av prisen
Kultur- og idrettsprisen blir delt ut på kommunestyret sitt desembermøte.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Ungdommens kulturpris i Ålesund

Ungdommens kulturpris skal tildelast som motivasjonsfaktor og påskjønning til den som har utmerka seg gjennom kulturell utfalding eller skapande verksemd.
Alle innbyggarar, frivillige organisasjonar og kulturinstitusjonar kan foreslå kandidatar til prisen. Forslag på kandidatar må ha god grunngjeving.

Kven kan motta prisen?
Ungdommens kulturpris kan tildelast enkeltpersoner 14-25 år, eller grupper av ungdom i denne alderen.
For å kunne få tildelt prisen må vedkommande vere busett i Ålesund kommune eller ha særleg tilknytning til kommunen.
Mottakar av Ungdommens kulturpris får eit prisbeløp på kr 10.000,-, arbeid av lokal kunstnar til verdi rundt kr 4.000,- og eit diplom.

Kven avgjer kven som skal få prisen?
Ungdomsrådet behandlar og tildeler prisen. Rådet kan også velje kandidater som ikkje er foreslått av andre.

Frist
Frist for innsending av kandidatar til Ungdommens kulturpris er 1. september kvart år.

Utdeling av prisen
Ungdommens kulturpris blir delt ut på kommunestyret sitt desembermøte.

Private / enkeltpersoner
logo
Ålesund bys kunstnerpris

Ålesund kommune sin kunstnarpris skal tildelast kunstnarar på høgt nivå eller særleg talentfulle unge kunstnarar.
Alle innbyggarar, organisasjonar og institusjonar i Ålesund kommune kan fremje forslag om kandidater til prisen. Forslag på kandidatar må ha god grunngjeving.

Kven kan motta prisen?
Kunstnarprisen kan tildelast biletkunstnarar, brukskunstnarar, filmkunstnarar, forfattarar, komponistar, scenekunstnarar, tonekunstnarar og andre som tilfredsstiller kunstnariske krav.

For å kunne få tildelt prisen må vedkommande vere busett i Ålesund kommune eller ha særleg tilknytning til kommunen.
Mottakar av Kunstnarprisen får eit prisbeløp på kr 10.000,-, arbeid av lokal kunstnar til verdi rundt kr 4.000,- og eit diplom.

Kven avgjer kven som skal få prisen?
Komite for kultur og medborgarskap behandlar og tildeler prisen. Komiteen kan også velje kandidater som ikkje er foreslått av andre.

Frist
Frist for innsending av kandidatar til kunstnarprisen er 1. september kvart år.

Utdeling av prisen
Kunstnarprisen blir delt ut på kommunestyret sitt desembermøte.

Private / enkeltpersoner
logo
Ålesund kommunes hederspris

Heidersprisen skal tildelast for betydningsfull, samfunnsnyttig innsats for innbyggarar i kommunen. Prisen skal vere ei påskjønning for utført arbeid, og vere ei oppmuntring til å halde fram det gode arbeidet.

Enkeltpersonar, grupper av personar, lag eller organisasjonar kan få prisen. Heidersprisen kan kun bli tildelt busette i kommunen eller dei som er særleg tilknytta til kommunen.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Miljøprisen

Miljøprisen skal tildelast for særskild innsats for berekraftig miljø, her under klima- og energitiltak. Alle innbyggarar, organisasjonar og institusjonar i Ålesund kommune kan fremje forslag om kandidater til prisen.

I grunngjevinga bør det forklarast korleis den nominerte har betra det fysiske miljøet og/eller redusert klimagassutslepp.

Kven kan motta prisen?
Prisen kan delast ut til enkeltpersonar, organisasjonar, barnehagar, skular og offentlege og private verksemder/bedrifter som har utmerka seg på miljøområdet, og som bidrar til at Ålesund kommune når klima- og miljømåla fram mot 2030.

Mottakar av Miljøprisen får eit prisbeløp på kr 10.000,-, arbeid av lokal kunstnar til verdi rundt kr 4.000,- og eit diplom.

Kven avgjer kven som skal få prisen?
Komite for teknisk, miljø og samferdsel behandlar og tildeler prisen. Utvalet kan også velje kandidater som ikkje er foreslått av andre.

Frist
Frist for innsending av kandidatar til Miljøprisen er 1. september kvart år.

Utdeling av prisen
Miljøprisen blir delt ut på kommunestyret sitt desembermøte.

Private / enkeltpersoner
Bedrifter og næringsliv

Aktuelle utlysinger hos Ålesund kommunes kulturpriser og kulturstipend

Å
Mer informasjon om Kommunale kulturmidler - stipend vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Kommunale kulturmidler - stipend.
Ikke spesifisert Ålesund
Å
Mer informasjon om Ungdommens kulturpris i Ålesund vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Ungdommens kulturpris i Ålesund.
Ikke spesifisert Ålesund
Å
Mer informasjon om Ålesund bys kunstnerpris vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Ålesund bys kunstnerpris.
Ikke spesifisert Ålesund
Å
Mer informasjon om Ålesund kommunes hederspris vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Ålesund kommunes hederspris.
Ikke spesifisert Ålesund
Å
Mer informasjon om Byplansjef Olav Høydals minnepris vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Byplansjef Olav Høydals minnepris.
Ikke spesifisert Ålesund

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post