Andøy kommunes støtteordninger

Andøy kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Andøy kommune.

Les mer om Andøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Andøy kommune
Støtteordninger (4)
logo
Kommunalt næringsfond

Kommunen disponerer et næringsfond som skal bidra til utvikling og vekst i næringslivet slik at verdiskapingen øker og bosetting og velferd trygges for kommunens innbyggere. Fondet skal hjelpe næringslivet og potensielle bedriftsetablerere med å fullfinansiere utviklingsplaner/etableringsplaner. Dette gjøres gjennom å støtte bedriftsutviklingstiltak som mindre investeringer, planlegging, markedsføring, produktutvikling, etablereropplæring og andre kompetansehevende tiltak.(ref. gjeldene handlingsplan næringsarbeid Andøy kommune).

Hvem kan søke:

Aktører i Andøy kommune med konkrete prosjekter, både bedriftsrettede tiltak og utviklingsprosjekter.

Det er en forutsetning at søker er bosatt og folkeregistrert i Andøy kommune, og at virksomheten er registrert (evt. selskap under stiftelse) med organisasjonsnummer og forretningsadresse i Andøy kommune.

Hva kan det søkes om:

• Bedriftsutvikling og -etableringer
• Investeringer i bedrifter
• Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
• Grunnlagsinvesteringer

Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom skal prioriteres. Ungdom defineres i denne sammenheng innenfor aldersgruppen 18 – 35 år.

Krav til søknaden – hva må søknaden innholde:

• En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.
• Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
• Forventede resultater.
• Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder drifts- og finansieringsplan.
• Søknadssum.
• Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen.
Søkeren skal opplyse til tilskuddsforvalter om foretaket har mottatt offentlig støtte og eventuelt etter hvilken bestemmelse, det inneværende året og de to siste regnskapsårene.

Søknad om støtte skal være sendt før prosjektet/tiltaket igangsettes.

Det er kun mulig å søke på disse midlene via Regionalforvaltning.no.

Samskap

Fram til 2023 har Andøy kommune midler via omstillingsprogrammet Samskap, som også bruker Regionalforvaltning som søknadsportal.

Slik søker du
På samskap.info finner du oppskriften på hvordan du går frem for å søke støtte fra Samskap.

1. Ta kontakt med Samskap
Få en vurdering av prosjektet. De gir råd om hvordan du kan planlegge, søke om og gjennomføre prosjektet.

2. Fyll ut en prosjektplan
For å søke støtte hos Samskap, må du fylle ut en prosjektplan. I planen skal du blant annet beskrive mål for prosjektet, hvordan det skal gjennomføres og organiseres. Den skal også inneholde en oversikt over hvor mye tid det vil kreve og hvordan prosjektet skal finansieres. Malen for prosjektplanen finner du på samskap.info.

3. Søk på regionalforvaltning.no
Når du har fullført prosjektplanen, skal den lastes opp på regionalforvaltning.no.

4. Søknaden behandles
Etter søknaden er sendt inn havner den hos administrasjonen i Samskap. Administrasjonen går gjennom søknaden, og anbefaler et vedtak.

Les mer på andoy.kommune.no og på samskap.info.

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturprisen

En av de største begivenhetene i Andøys kulturliv, er den årlige utdelingen av Kulturprisen for Andøy. Vi tar mer enn gjerne imot forslag fra innbyggerne om hvem som bør få Kulturprisen.

Gå inn på andoy.kommune.no for informasjon om frist og for å sende inn ditt forslag til Kulturprisen elektronisk.

Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Organisasjoner, lag og foreninger i Andøy kommune kan søke om kulturmidler.

Andøy Kulturkontor deler hvert år ut midler til lag og foreninger som har ideer de trenger hjelp med å få finansiert. Vi ønsker å støtte prosjekter som skape aktivitet i foreningen; rekrutteringstiltak, arrangementer og prosjekter. Vi tar imot alle søknader, og dersom dette medfører større søknadsum enn hva vi har midler til vil vi prioritere følgende: 

* Tiltak rettet mot barn og unge
* Tiltak rettet mot rekruttering av nye medlemmer
* Prosjekter hvor lag og foreninger går sammen om gjennomføring av arrangementer

Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finner du på andoy.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Organisasjoner, lag og foreninger i Andøy kommune kan søke om spillemider.

Kommunen anbefaler alle om først å ta kontakt med kulturkontoret i en tidlig fase av prosjektet hvis man tenker å søke om spillemidler.

Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finnes på andoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post