Alta kommunes støtteordninger

Alta kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Alta kommune.

Les mer om Alta kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Kulturstipend

Kulturstipendet har til formål å inspirere til, og hjelpe fram kulturarbeid/-aktivitet i vid forstand. Kulturstipendet skal være en honnør og inspirasjon til videre innsats, og en støtte til mottakeren og den aktiviteten som utøves. Den som tildeles kulturstipendet skal høre hjemme i Alta kommune.

Kandidater kan søke på stipendet, men andre kan også sende inn forslag.

Begrunnet forslag/søknad sendes postmottak@alta.kommune.no


Frist: 10. november.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris

Kulturprisen deles hvert år ut til en person eller forening som over tid har gjort mer enn forventet for kulturlivet i Alta og har en vedvarende vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige. Prisen består av et kunstverk, et diplom og en liten pengesum.

Begrunnet forslag sendes postmottak@alta.kommune.no


Frist: 10. november.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Idrettsarrangement barn og unge

Hvert år setter Alta kommune av midler til idrettsarrangement for barn og unge.


Formålet er å stimulere idrettslag til å arrangere turneringer, idrettsstevner og lignende for barn og unge, og å videreutvikle eksisterende idrettsarrangement for målgruppen.

 

Søknadsfrist vil bli annonsert på hjemmesiden. Der finner du også skjema som må benyttes om du vil søke om støtte.

Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Kulturmidlene er søkerbasert og tildeles utelukkende til aktiviteter rettet mot barn og unge under 19 år.
Beløpet fordeles matematisk ut fra hvor mange barn og unge under 19 år den enkelte forening har som medlemmer.

Ved utfylling av skjema må medlemstall over og under 19 år skrives inn i feltet «Kommentarer til søknad om tilskudd».

I tillegg må siste revidert regnskap, årsberetning og budsjett lastes opp ved søknaden.

Søknadsfrist 1. april

Les vedtekter og søk elektronisk på alta.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Lån og tilskudd til næringslivet

Alta kommune setter årlig av ca 2 millioner kroner til støtte av ulike utvilingstiltak i næringslivet.
Alta kommune har følgende næringspolitiske virkemiddelordninger:

Egenkapitalfond:
Er etablert for å styrke egenkapitalen i nyetablering av eller knoppskyting i en produksjonsbedrift.  Støtten gis i form av ansvarlig lån eller aksjekapital.  Maksimal egenkapitalstøtte utgjør kr. 250.000.-.  

 
Næringsfond:
Alta kommune får årlig tilført midler til kommunalt næringfond fra Finnmark fylkeskommune.  Formålet med midlene er å styrke kommunens mulighet til komunalt næringsarbeid.  Næringsfondet kan blant annet benyttes til:  etalberingsstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring og mindre investeringer i bedriften. Søknader med søknadsbeløp opp til kr.  100.000.- i utviklingstiltak og kr. 200.000.- i fysiske investeringer behandles av kommunen.  Søknader med søknadsbeløp utover disse grenser skal behandles av Innovasjon Norge.  

Kraftfond:
Alta kommune fikk i tilknytning til reguleringen av Altavassdraget overført midler til etablering av kraftfond.  Kraftfondet skal anvendes til finansiering av tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Alta kommune.  Bruken av fondet skal gjenspeile mål og strategier som trekkes opp i kommunens nærngspolitikk.  Fra fondet kan det gis både lån og tilskudd. 

Kommunale utviklingsmidler:
Alta kommune setter årlig av ca 2 millioner kroner til støtte av ulike utviklingstiltak i næringslivet.  Ved vurdering prioriteres støtte til ideer, forprosjekter og risikoavklaring.  Formålet med virkemiddelbruken er at den skal være nyskapende og fleksibel.

Driftsstøtte til distriksbutikker:
Alta kommune har satt av kr. 240.000.- årlig til driftstilskudd for distriksbutikkene.  

Hvem kan søke?
Både bedrifter og privatpersoner kan søke om støtte. 


Søknaden:
Alle søknader sendes elektronisk via www.regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post