Lødingen kommunes støtteordninger

Lødingen kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lødingen kommune.

Les mer om Lødingen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Lødingen kommune - bygda som sykler
Støtteordninger (3)
logo
Kulturprisen

Lødingen kommunes kulturpris deles ut annethvert år i forbindelse med kulturuka "Lødingen dagene" i november.

Lødingen kommunes kulturpris skal være en inspirasjonskilde for kunstnerisk og kulturell aktivitet, samtidig som den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.
 
Kulturprisen tildeles en enkelt person som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenstfullt arbeid for kulturlivet i kommunen. Prisen kan også gis en forening eller institusjon som måtte ha gjort seg fortjent til det.

Den eller de som blir tildelt prisen skal fortrinnsvis være bosatt i kommunen, eller ha særskilt tilknytning til kommunen gjennom sin virksomhet.
 
Enkeltpersoner, grupper eller foreninger kan komme med forslag til kandidater. Forslagene skal begrunnes. Formannskapet treffer avgjørelsen om hvem som skal få prisen.
 
Prisen bør fortrinnsvis være et kunstverk av en lokal kunstner eller en som er knyttet til kommunen/landsdelen, og prisen ledsages av et diplom.

Les mer på lodingen.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturfondet

Tilskudd fra Lødingen kommunes kulturfond skal bidra til et mangfold innenfor organisasjons­livet, inspirere til kulturbasert kreativitet og samhandling mellom fri­villige organisasjoner og kommunen. Det er gjennom samarbeid, entusiasme og ikke minst dugnadsarbeid man skaper trivsel. Aktiviteter og tilbud skal rettes mot hele be­folkningen, barn og unge og grupper med spesielle behov for tilrettelegging skal prioriteres.

Kulturfondet er i prinsippet  åpne for alle, men lag og foreninger som er registrert og har organisasjonsnummer eller som planlegger å registrere seg, vil bli prioritert. Primært tildeles tilskudd til prosjekter, tiltak og aktiviteter av engangskarakter og ikke som fast driftstilskudd.

Fondet er på 50.000 kr. pr. år.

Les mer på lodingen.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfond

Lødingen kommune vil i sine prioriteringer legge vekt på bruk av tilskudd og lån til tiltak og prosjekter som gir best resultat i forhold til sysselsetting, verdiskaping og bolyst i kommunen.


Lødingen kommune prioriterer følgende i næringsutviklingen:

a) Styrke eksisterende og etablere lønnsomme bedrifter – fortrinnsvis med eksport, av tjenester og produkter til et regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt marked

b) Legge til rette for komplementær og robust virksomhet uten fortrenging av eksisterende virksomheter og arbeidsplasser

c) Være tilrettelegger og starthjelp for nyetablering som vurderes som egnet for lokalsamfunnet og for «eksport»

d) Kontinuerlig overvåke planer for utflytting av offentlige arbeidsplasser og etablering av nye offentlige arbeidsplasser (kriminalomsorg, helse m.m.) i regionene

e) Kontinuerlig overvåke behov for nyetableringer, flytting og ekspansjon og ha spesiell oppmerksomhet rettet mot offshore-virksomhet inklusiv leverandørindustrien og bærekraftig «grønne» bransjer

Søknaden skal inneholde blant annet:

Generelle opplysninger:
• Firmanavn, organisasjonsnummer, adresse
• Søknadsdato, kontaktperson, kontaktpersonens telefonnummer og e-post
• Prosjektnavn, omsøkt beløp
• Kort beskrivelse og introduksjon (sammendrag på 250 - 500 ord)

Om prosjektet/tiltaket:
• Prosjektbeskrivelse og aktiviteter
• Forankring
• Prosjektets målgruppe
• Samarbeidspartnere
• Prosjekteier(e), prosjektansvarlig
• Styringsgruppe, prosjektleder
• Prosjektmedarbeidere, eventuelt nettverk og samarbeidende bedrifter

Les mer og last ned søknadsskjema på lodingen.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post