Hans Christian Medlien var i 2014 initiativtaker til å samle inn penger til en folkegave til Prøysens 100-årsjubiliem. Disse pengene gikk til Prøysenstjerna. Det var ikke en tilfeldighet at det var en stjerne som ble foreslått. Alf Prøysen skriver mye om stjerner, drømmer, håp, tro og lengsler; fattigmannsstjerne, julestjerna. 

Prøysenstjerna er plassert i umiddelbar nærhet til Prøysenstua og Prøysenhuset, og kan ses dersom man kikker ut av vinduet fra Alf Prøysens barndomshjem. Prøysenstjerna er plassert på en 27 meter høy søyle, og kan ses av forbipasserende på E6 nedenfor Prøysen

Når Linda Bakke fra Stange lagde dette kunstverket, ble det igjen penger. Resten av disse midlene deles ut gjennom Prøysenstjerneskuddprisen til et talent innen de samme sjangrene som Prøysen er kjent for; sang (visekunst), diktning og/eller billedkunst.

Tidligere vinnere er:
Simon Røttingen, pianist og komponist fra Oslo
Silje Andreassen, billedkunstner fra Løten
Musti, Ugbad Mustafa Yusuf Noor, Hiphop artist fra Oslo
Emma Steinbakken, sanger og komponist fra Jessheim