Sel kommune

Sel kommune har gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge, boligtomter i alle deler av kommunen, muligheter for variert friluftsliv, aktive lag og organisasjoner, et bredt arbeidsmarked og varehandelstilbud samt et spennende kulturtilbud. Sel kommunes legater sin avkastning skal komme til gode ungdom som p.g.a fysiske, psykiske eller sosiale problemer har behov for økonomisk støtte for å få gjennomført en utdanning, eller som på annen måte trenger hjelp til habilitering/rehabilitering.

Les mer om Sel kommune
Fakta
Antall utdelinger
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Sel
Støtteordninger (2)
logo
Sammenslåtte legater i Sel

Legatets avkastning skal komme til gode ungdom som p.g.a. fysiske, psykiske eller sosiale problemer har behov for økonomisk støtte for å f gjennomført en utdanning, eller som på annen måte trenger hjelp til habilitering/rehabilitering.

Styret skal kunne tolke dette formålet i vid forstand.

Styret har anledning til etter eget skjønn å tilgodese familier og enslige forsørgere som p.g.a. fysiske, psykiske eller sosiale problemer, ulykker, skader el.l. trenger bistand.

Ved tildelingen kan det legges vekt på at det søkes utdanning på felter Sel kommune eller distriktet har spesielt behov for. Ungdom som søker å kvalifisere seg innen tradisjonelle håndtverksyrker, herunder læringer, skal komme i betraktning. -

Avkastning av legatets grunnkapital kan hvert år utdeles til personer som er registrerte innbyggere i Sel kommune, eller på grunn av utdanning har opphold utenom kommunen. Tildeling fra legatet skal ikke skje for å avlaste oppgaver som er offentlige etter lov og forskrift. 

 

Stiftet 18.09.2001 ved sammenslåing av følgende legater:

- Emma Formos fond

- Lars Øy's legat. (jfr. Henrik Garboe Sahls og Hustrus testamente. Bla til en Fattig i Vaage Prestegjeld)

- Iver Thaugs legat for trengende barn i Sel. (sammenslått med Even Sørensen Herbergs legat i 1977)

- Fondet til minne om Syver og Kari Bu

- Ole og Gunhild Angård Faugstads minnelegat i Heidal

- Ellen og Johannes Hauges minnelegat for Sel

- Johan Nygårds og hustrus legat/Syver 0. Endrestads legat. (dette legatet ble sammenslått av Johan Nygård og hustrus legat og Syver 0. Endrestads legat ved styrevedtak 22. februar 1977)

- Pål og Marit Rostens legat

 

Private / enkeltpersoner
logo
Gunnhild Bakke f. Sørlie's minnelegat

Kan tildeles en evnerik, ubemidlet ungdom fra Nord-Sel til studier ved universitet eller høyskole. 

Renten skal hvert år utdeles av Sel formannskap etter sosialsjefens innstilling til en evnerik, ubemidlet ungdom fra NordSel til studier ved universitet eller høyskole. Dersom det er flere kvalifiserte søkere, kan rentene fordeles. Beløpene bør likevel ikke bli "for små".

Forutsetningen for utdeling av midler er legatstyrets eget kjennskap til forholdene. Det er dog anledning til å søke om tildeling innen 01.11. hvert år.

Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Sel kommune

Legatets avkastning skal komme til gode ungdom som p.g.a. fysiske, psykiske eller sosiale problemer har behov for økonomisk støtte for å f gjennomført en utdanning, eller som på annen måte trenger hjelp til habilitering/rehabilitering. Styret skal kunne tolke dette formålet i vid forstand. Styret har anledning til etter eget skjønn å tilgodese familier og enslige forsørgere som p.g.a. fysiske, psykiske eller sosiale problemer, ulykker, skader el.l. trenger bistand. Ved tildelingen kan det legges vekt på at det søkes utdanning på felter Sel kommune eller distriktet har spesielt behov for. Ungdom som søker å kvalifisere seg innen tradisjonelle håndtverksyrker, herunder læringer, skal komme i betraktning. - Avkastning av legatets grunnkapital kan hvert år utdeles til personer som er registrerte innbyggere i Sel kommune, eller på grunn av utdanning har opphold utenom kommunen. Tildeling fra legatet skal ikke skje for å avlaste oppgaver som er offentlige etter lov og forskrift.    Stiftet 18.09.2001 ved sammenslåing av følgende legater: - Emma Formos fond - Lars Øy's legat. (jfr. Henrik Garboe Sahls og Hustrus testamente. Bla til en Fattig i Vaage Prestegjeld) - Iver Thaugs legat for trengende barn i Sel. (sammenslått med Even Sørensen Herbergs legat i 1977) - Fondet til minne om Syver og Kari Bu - Ole og Gunhild Angård Faugstads minnelegat i Heidal - Ellen og Johannes Hauges minnelegat for Sel - Johan Nygårds og hustrus legat/Syver 0. Endrestads legat. (dette legatet ble sammenslått av Johan Nygård og hustrus legat og Syver 0. Endrestads legat ved styrevedtak 22. februar 1977) - Pål og Marit Rostens legat  
Ikke spesifisert Sel

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Sel kommune