Narvik kommunes stipend og støtteordninger

Narvik kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Narvik kommune.

Les mer om Narvik kommunes stipend og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Tilskudd til kulturvirksomhet

Tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet, spillemidler til kulturbygg, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg, kommunalt tilskudd til dekking av strømutgifter og fylkeskommunalt tilskudd til kunst- og kulturprosjekter for eldre.


Følgende tilskudd til kulturformål i 2022 har søknadsfrist 24. april:
-driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid
-tilskudd til rusfrie tiltak for  ungdom
-tilskudd til kultur- og fritidstilbud for funksjonshemmede
-tilskudd til dekning av strømutgifter for private idrettsanlegg og kulturbygg/kulturlokaler
-tilskudd til ledsagertjeneste for funksjonshemmede

logo
Medvindmidlene

I forbindelse med utvidelsen av Nygårdsfjellet vindpark, valgte Nordkraft å fremme en samfunnspakke overfor lokalsamfunnet, ut over de lovpålagte skatter og avgifter. Samfunnspakken består av flere deler. En av dem er Medvindmidlene, årlige tilskudd til kultur og idrett i hele vindparkens levetid på 20 år.

Beløpet var 1 million kroner i 2012, vindparkens første driftsår. Fra og med 2013 er beløpet 400 000,- pr år fram til 2031. Dette beløpet indeksreguleres underveis. I 2022 har beløpet passert en halv million kroner, og er 511 000 kr.

Friluftsformål er ikke inkludert i ordninga. Det skyldes at det allerede finnes en lignende ordning, kalt Sildvikmidlene, til dette. 

Årets søknadsfrist er 8. mai, med tildeling uka etter. Det kan søkes om medvindmidler for perioden juni i år til og med mai neste år. Nordkraft oppfordrer de som driver kulturvirksomhet og idrett til å benytte seg av denne muligheten til økt aktivitet og dermed bidra til mer attraktive lokalsamfunn – til glede for mange.

1. Hvem kan søke?
Alle som driver organisert innenfor kultur og idrett i Narvik kommune.
De som favner om større geografiske områder, forutsatt at deres virksomhet generelt, og for søknadens formål spesielt, er av stor betydning for kultur- eller idrettslivet i Narvik kommune.


2. Formål
Medvindmidlene skal brukes til å skape aktivitet innen kultur og idrett i Narvik kommune. Du kan søke om midler til arrangementer, aktiviteter, utstyr eller generell drift. Medvindmidlene skal utløse aktivitet, og er derfor ikke ment som "sparepenger". De som søker må legge ved budsjett eller finansieringsplan, alt etter hva det søkes om.

I 2022 kan du søke for tiltak i perioden juni 2022 til mai 2023.

3. Søknadsfrist og tildeling
Søknadsfrist 2022: 8. mai. Tildeling uka etter.

4. Søknadsskjema
Klikk her for søknadsskjema www.nordkraft.no/medvindmidlene/

Organisasjoner og foreninger
logo
Sildvikmidlene: friluftsliv

Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren Nordkraft Magasin AS, øremerket tiltak som styrker fiske-, fritids- og rekreasjonsmulighetene innenfor kommunen og dens omkringliggende distrikter.

Søknadsfrist 1. februar

Søknad skal fremmes på skjema som er utarbeidet av Narvik kommune. Les retningslinjer og søk elektronisk på narvik.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Tilskudd til integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner kan søke om prosjektstøtte til integreringsarbeid. Narvik kommune forvalter dette tilskuddet på vegne av integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Om ordningen
Narvik kommune forvalter dette tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av IMDi. Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Målgrupper for ordningen er innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for tilskudd til integreringsarbeid er 8. april, tilsagn/avslag kommer ca. 24. april.

Les mer og søk elektronisk på narvik.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kjøp av elsykkel

Kommunestyret i Narvik har vedtatt en tilskuddsordning for kjøp av elsykkel. Ordningen gjør det mulig for privatpersoner å få inntil 3000 kroner i støtte.


Det er satt av totalt kr. 50 000,- til ordningen for 2022. Det er prinsippet om "først til mølla" som avgjør hvem som får støtte. Forutsetningen er at din søknad oppfyller kriteriene som er satt og at den følger retningslinjene. Det blir bare gitt tilskudd til en elsykkel per husstand.  Dersom noen i husstanden din har mottatt støtte tidligere vil søknaden bli avslått.  Det er løpende søknadsfrist på ordningen, men vi tar forbehold om at det er midler igjen på budsjettet.

Les kriterier og søk elektronisk på narvik.kommune.no

Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post