Narvik kommunes stipend og støtteordninger

Narvik kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Narvik kommune.

Les mer om Narvik kommunes stipend og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Medvindmidlene

I forbindelse med utvidelsen av Nygårdsfjellet vindpark, valgte Nordkraft å fremme en samfunnspakke overfor lokalsamfunnet, ut over de lovpålagte skatter og avgifter. Samfunnspakken består av flere deler. En av dem er Medvindmidlene, årlige tilskudd til kultur og idrett i hele vindparkens levetid på 20 år.

Beløpet var 1 million kroner i 2012, vindparkens første driftsår. Fra og med 2013 er beløpet 400 000,- pr år fram til 2031. Dette beløpet indeksreguleres underveis. I 2022 har beløpet passert en halv million kroner, og er 511 000 kr.

Friluftsformål er ikke inkludert i ordninga. Det skyldes at det allerede finnes en lignende ordning, kalt Sildvikmidlene, til dette. 

Årets søknadsfrist er 8. mai, med tildeling uka etter. Det kan søkes om medvindmidler for perioden juni i år til og med mai neste år. Nordkraft oppfordrer de som driver kulturvirksomhet og idrett til å benytte seg av denne muligheten til økt aktivitet og dermed bidra til mer attraktive lokalsamfunn – til glede for mange.

1. Hvem kan søke?
Alle som driver organisert innenfor kultur og idrett i Narvik kommune.
De som favner om større geografiske områder, forutsatt at deres virksomhet generelt, og for søknadens formål spesielt, er av stor betydning for kultur- eller idrettslivet i Narvik kommune.


2. Formål
Medvindmidlene skal brukes til å skape aktivitet innen kultur og idrett i Narvik kommune. Du kan søke om midler til arrangementer, aktiviteter, utstyr eller generell drift. Medvindmidlene skal utløse aktivitet, og er derfor ikke ment som "sparepenger". De som søker må legge ved budsjett eller finansieringsplan, alt etter hva det søkes om.

Søknadsskjema og søknadsinfo
Klikk her for søknadsskjema www.nordkraft.no/medvindmidlene/

Organisasjoner og foreninger
logo
Sildvikmidlene: friluftsliv

Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren Nordkraft Magasin AS, øremerket tiltak som styrker fiske-, fritids- og rekreasjonsmulighetene innenfor kommunen og dens omkringliggende distrikter.

Søknadsfrist 1. februar

Søknad skal fremmes på skjema som er utarbeidet av Narvik kommune. Les retningslinjer og søk elektronisk på narvik.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner kan søke om prosjektstøtte til integreringsarbeid. Narvik kommune forvalter dette tilskuddet på vegne av integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Om ordningen
Narvik kommune forvalter dette tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av IMDi. Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Målgrupper for ordningen er innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for tilskudd til integreringsarbeid er 8. april, tilsagn/avslag kommer ca. 24. april.

Les mer og søk elektronisk på narvik.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Gjelder for søknad om tilskudd av spillemidlene til:

-Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
-Nærmiljøanlegg       


Prioritering av søknader gjøres av kommunen i samsvar med rullering av gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Søkere som skal fornye sin søknad må fremme sin søknad på nytt. Husk eventuelle prisjusteringer og andre endrede faktorer.

For mer informasjon og elektronisk søknadsskjema se Anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post