Nittedal kommunes støtteordninger

Nittedal kommune deler ut midler til idrett, kultur og aktiviteter til barn og unge. Kommunen har i tillegg et Aktivitetsfond som skal legge til rette for at barn fra lavinntektsfamilier har anledning til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Under fanen "Støtteordninger" kan du lese mer om tilskudd fra Nittedal kommune.

Les mer om Nittedal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Idrettstilskudd

Gis i form av grunnstøtte, medlemsstøtte og støtte for utgifter til ekstern halleie.

Søknadsfrist: 30.april

Sum til fordeling er kr. 1 000 000

Søknadsskjema finner du her:

https://kommune24-7.no/0233/bruker?retur=%2f0233%2f0233_1&shortname=0233_1

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til barne- og ungdomsforeninger

Nittedal kommune tildeler hvert år kr. 350.000,- til barne- og ungdomsforeninger.

Støtten gis i form av grunnstøtte, medlemsstøtte og tilleggsstøtte til spesielle tiltak.

Søknadsfrist 30. april

Søknadsskjema finner du på kommunens nettsider:

https://kommune24-7.no/0233/bruker?retur=%2f0233%2f0233_2&shortname=0233_2

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til formidling av kultur

Nittedal kommune tildeler hvert år kr. 600.000,- til frivillige lag og organisasjoner som bistand ved formidling av kultur i Nittedal kommune.

Tilskuddsordningen skal i hovedsak støtte kulturproduksjoner.

Søknadsfrist: 1. oktober.

Retningslinjer og søknadsskjema finner du på kommunens hjemmesider:

https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/

Organisasjoner og foreninger
logo
Aktivitetsfond

Informasjon om tilskuddsordning

På bakgrunn av Fattigdomsmeldingen (2019) har kommunestyret opprettet et aktivitetsfond. Målsetningen med Aktivitetsfondet er å legge til rette for at barn og unge mellom 5 og 19 år fra lavinntektsfamilier gis anledning til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Aktiviteten skal foregå over tid, for å bidra til å opprettholde tilhørighet til aktiviteten og for å ha mulighet til å bygge relasjoner til andre barn og unge. 

Hvem kan få støtte fra aktivitetsfondet?

Alle organisasjoner som tilbyr fritidsaktiviteter for denne målgruppen kan søke. Det er organisasjonen selv som sender søknad på vegne av sine medlemmer for støtte til rabattert deltakeravgift/medlemskontingent.

Hvordan håndteres dette i organisasjonene?

Organisasjonene definerer selv hvordan de vil markedsføre muligheten for rabattert medlemsavgift internt, samt hvilke dokumentasjonskrav de ser det nødvendig å stille. Sosiallærere, Nittedal Ung, utekontakten, flyktningetjenesten mv. kan søke organisasjonene om forhåndsgodkjenning på vegne av barn/unge de jobber med.

Hva kan organisasjonene søke om?

Organisasjonene kan søke om refusjon av inntil 2/3 av den samlede støtten/rabatten som de har tilkjent sine medlemmer med størst behov.

Hvordan søker man?

Det kan søkes to ganger pr. år. Organisasjoner som ønsker å søke sender én samlet søknad for alle medlemmer som de søker refusjon for.

Søknadsfrister

Søknadsfristene er 15. mai og 15. november.

Søknadsfristen i mai gjelder støtte/rabatter gitt i 1. halvår. Søknadsfristen i november gjelder støtte/rabatter gitt i 2. halvår.

Søknadskjema

https://kommune24-7.no/0233/bruker?retur=%2f0233%2f0233_6&shortname=0233_6

 

Behov for mer informasjon?

Ta kontakt med Nittedal frivilligsentral;

Telefon: +47 400 16 675

Epost: frivilligsentral@nittedal.kommune.no 

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post