Øvre Eiker kommunes legat og støtteordninger

Øvre Eiker kommune tilbyr sine innbyggere flere legat, stipend og offentlige tilskudd. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Øvre Eiker kommune.

Les mer om Øvre Eiker kommunes legat og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Kunstnerstipend

Øvre Eiker kommunes kunstnerstipend skal bidra til et levende kunstmiljø i kommunen. Kunstnerstipendet deles ut til visuelle kunstnere som er aktive i kommunen enten med atelier eller fast utstillingslokale. Kunstnerstipendet består av et pengebeløp og et diplom. Kulturprisvinnere må arrangere en åpen dag i sitt atelier, presentere sin kunstnerskap på egnet arena i kommunen og delta i fagjury for neste års kunstnerstipend. Øvre Eiker kommunes kulturprisutvalg bestemmer hvem som vinner prisen hvert år etter innstilling fra en fagjury.   

Frist for å foreslå kandidater er 14. september hvert år.  

Nominasjonsskjema finner du på kommunens nettsider:

https://ovre-eiker.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/kultur/priser-og-stipend/

Privatpersoner
logo
Driftsstøtteordninger til lag og foreninger

Driver du frivillig lag eller forening i Øvre Eiker? Da kan du kanskje få pengestøtte til driften.

Hva kan du få støtte til?

Du kan få støtte til nesten alle typer frivillige organisasjoner til å jobbe for formålet deres.

Vi skiller mellom barn og unge under 19 år og andre. Barn og unge er det satt av mer penger til.

Hvor mye kan vi få?

Den totale summen til fordeling blir fordelt på alle medlemmene det søkes for. Dere får et tilskudd per tellende medlem. Se nederst for tidligere tildelinger.

Når kan du søke?

Du må søke før 15. mai for å få penger.

Hvem kan søke?
Frivillige lag og foreninger som er registrert i Enhetsregisteret som er i minst én av disse gruppene:

Paraplyorganisasjon som har samarbeidsavtale med kommunen. Det vil si:
Øvre Eiker idrettsråd
Øvre Eiker musikkråd
Øvre Eiker teaterråd
Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner med minst 5 tellende medlemmer under 19 år. Enten må flertallet av de tellende medlemmene være under 15 år, eller så må medlemmer under 26 år ha flertall i styre eller årsmøte.
Andre demokratiske lag og foreninger med minst 20 tellende medlemmer.
Er din forening medlem av en av de nevnte paraplyorganisasjonene kan dere ikke søke selv – da er det paraplyorganisasjonen som søker på vegne av dere.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Skjønnsbasert tilskudd

Har du tenkt å gjøre noe bra for folk i Øvre Eiker, og som ikke får støtte fra oss på andre måter? Da kan du søke om skjønnsbasert tilskudd.

Hva kan du få støtte til?
Vi gir støtte til kulturelle og frivillige tiltak og nyskapende tiltak som har verdi for innbyggere i Øvre Eiker. Det kan være støtte til investeringer, oppstart eller drift.

Hvor mye kan vi få?

Den totale summen til fordeling er kr 301.662,-


Det er politikerne i kommunestyret som bestemmer hvor mye du kan få, fra år til år. Ingen kan få mer enn den totale summen til fordeling. Politikerne skal ta hensyn til helheten når de vurderer hva den enkelte kan få.

Når kan du søke?
Det er én søknadsfrist, 15. mai hvert år. Du kan søke om aktiviteter som foregår fram til 15. august året etter. 

Hvem kan søke?

Alle som ønsker å gjennomføre tiltak som faller inn under ordningen kan søke, uavhengig av organisasjonsform og juridisk status.

Hvordan søker du?

Søk elektronisk på ovre-eiker.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilgjengelighets- og inkluderingsprisen

Øvre Eiker kommunes tilgjengelighets- og inkluderingspris er en anerkjennelse for særlig fremragende innsats for tilgjengelighet for og inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser i kommunen. Prisen kan tildeles en eller flere enkeltpersoner eller foreninger som har utmerket seg positivt i kommunen med å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser i sine aktiviteter og på sine arenaer. Prisvinner må bo eller arbeide i kommunen. Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser bestemmer hvem som vinner prisen.   

Frist for å foreslå kandidater er 14. september hvert år.   

Nomineringsskjema finner du på kommunens nettsider:

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=d44ycDEHx4OnYpHqyEU0u49MFCmenzkEcPh_IwqqTN5Tecv8b_HmhYqg849fbTbH0

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Byggeskikksprisen

Byggeskikkprisen deles ut til personer og selskaper med prosjekter, bygg eller anlegg som har bidratt til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk. Bygget skal ha god arkitektonisk utforming, ta hensyn til omgivelser, landskap og natur - og være ferdigstilt i løpet av de fire siste årene. 

Prisen har som formål å medvirke til økt forståelse for verdien av god byggeskikk, både ved nybygg og ved istandsetting eller endring av eksisterende bebyggelse.

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Øvre Eiker kommunes legat og støtteordninger