Øvre Eiker kommunes legat og støtteordninger

Beskrivelse kommer snart — dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.
Les mer om Øvre Eiker kommunes legat og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Legat til støtte for unge under utdanning og vanskeligstilte personer i Øvre Eiker

Mer informasjon om Legat til støtte for unge under utdanning og vanskeligstilte personer i Øvre Eiker vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Legat til støtte for unge under utdanning og vanskeligstilte personer i Øvre Eiker.

Private / enkeltpersoner
logo
Kunstnerstipend

Øvre Eiker kommune oppretter et årlig kunstnerstipend på kr 60.000,-.

Retningslinjer


Stipendet har følgende retningslinjer:

For å bidra til et levende og aktivt visuelt kunstmiljø i Øvre Eiker, har kommunen et årlig kunstnerstipend, som kan deles ut til én individuell kunstner hvert år.


Kunstnere som ønsker stipendet, må søke om dette på fastsatt skjema innen 15. mai 2021. Søknaden må henvise til en nettside hvor kunstnerens verker er tilgjengelige for vurdering.


Søkere må være visuelle kunstnere aktive i Øvre Eiker, enten med atelier eller fast utstillingslokale. Ingen kan få stipendet mer enn én gang. 


Administrasjonen i kommunen tar i mot søknader og siler ut de som ikke har søkt på riktig måte eller ikke kan søke, og tilrettelegger for at fagjury og kulturprisutvalg kan gjennomføre sin bedømming.


Søknadene blir vurdert av en fagjury bestående av siste tre års stipendvinnere. De skal sette opp 3 begrunnete forslag til prisvinnere, som kulturprisutvalget deretter velger stipendvinner blant. Vinneren skal offentliggjøres innen 15. juni.


I vurderingen av søknadene skal fagjury og kulturprisutvalg legge vekt på det følgende: 
Kunstneren skal produsere visuell kunst av høy kvalitet
Kunstnerens verker skal bidra til å få nye perspektiver og synspunkter inn i den offentlige samtalen
Over tid skal stipendet bidra til mer mangfoldige kunstuttrykk produsert i Øvre Eiker


Vinneren av stipendet forplikter seg til:
å arrangere en åpen og gratis formidlingsdag i sitt atelier/verksted innen ett år etter offentliggjøring av stipendet
å holde en åpen og gratis forelesning/presentasjon/framvisning om sitt kunstnerskap og det å være kunstner på egnet arena i kommunen innen ett år etter offentliggjøring av stipendet
å delta i fagjuryen for kunstnerstipendet for de tre påfølgende år 


De første årene skal fagjuryen bli satt sammen av kommunedirektøren etter forslag fra kunstnermiljøene i kommunen for de plassene som det ikke ennå foreligger stipendvinnere til å fylle. Kommunedirektørens myndighet kan delegeres.


Hvordan søker du?


Søknadsskjema blir lagt ut senest 15. februar på ovre-eiker.kommune.no. 

Private / enkeltpersoner
logo
Driftsstøtteordninger til lag og foreninger

Driver du frivillig lag eller forening i Øvre Eiker? Da kan du kanskje få pengestøtte til driften.

Hva kan du få støtte til?

Du kan få støtte til nesten alle typer frivillige organisasjoner til å jobbe for formålet deres.

Vi skiller mellom barn og unge under 19 år og andre. Barn og unge er det satt av mer penger til.

Hvor mye kan vi få?

Den totale summen til fordeling blir fordelt på alle medlemmene det søkes for. Dere får et tilskudd per tellende medlem. Se nederst for tidligere tildelinger.

Når kan du søke?

Du må søke før 15. mai for å få penger.

Hvem kan søke?
Frivillige lag og foreninger som er registrert i Enhetsregisteret som er i minst én av disse gruppene:

Paraplyorganisasjon som har samarbeidsavtale med kommunen. Det vil si:
Øvre Eiker idrettsråd
Øvre Eiker musikkråd
Øvre Eiker teaterråd
Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner med minst 5 tellende medlemmer under 19 år. Enten må flertallet av de tellende medlemmene være under 15 år, eller så må medlemmer under 26 år ha flertall i styre eller årsmøte.
Andre demokratiske lag og foreninger med minst 20 tellende medlemmer.
Er din forening medlem av en av de nevnte paraplyorganisasjonene kan dere ikke søke selv – da er det paraplyorganisasjonen som søker på vegne av dere.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Skjønnsbasert tilskudd

Har du tenkt å gjøre noe bra for folk i Øvre Eiker, og som ikke får støtte fra oss på andre måter? Da kan du søke om skjønnsbasert tilskudd.

Hva kan du få støtte til?
Vi gir støtte til kulturelle og frivillige tiltak og nyskapende tiltak som har verdi for innbyggere i Øvre Eiker. Det kan være støtte til investeringer, oppstart eller drift.

Hvor mye kan vi få?

Den totale summen til fordeling er kr 301.662,-


Det er politikerne i kommunestyret som bestemmer hvor mye du kan få, fra år til år. Ingen kan få mer enn den totale summen til fordeling. Politikerne skal ta hensyn til helheten når de vurderer hva den enkelte kan få.

Når kan du søke?
Det er én søknadsfrist, 15. mai hvert år. Du kan søke om aktiviteter som foregår fram til 15. august året etter. 

Hvem kan søke?

Alle som ønsker å gjennomføre tiltak som faller inn under ordningen kan søke, uavhengig av organisasjonsform og juridisk status.

Hvordan søker du?

Søk elektronisk på ovre-eiker.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Øvre Eiker kommunes legat og støtteordninger