Namsos kommunes stipend og støtteordninger

Namsos kommune tilbyr flere legat og stipender til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Namsos kommune.

Les mer om Namsos kommunes stipend og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Wenche Elisabeth Johansens minne

Stiftelsens formål er:

A. Fremme kreftforskning og/eller fremme kreftbehandling.

B. Støtte rehabilitering av kreftsyk ungdom.

Målgruppen for å motta stipend er Namsosområdet/Namdalen.


Styret består av:

Cato Berg, leder
Randi Sundbø
Fanny Fahsing

Søknad om stipender sendes til Postmottak@namsos.kommune.no og merkes med politisk sekretariat.

Søknadsfristen er 01.10.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ungdomsstipend til kulturutøvere

Ungdomsstipendet til kulturutøvere skal bidra til å gi unge mennesker innenfor kunst- og kulturfeltet mulighet til videreutvikling innenfor sine felt. Stipendet skal være en anerkjennelse til unge kulturutøvere.

Ungdomsstipendet består av et diplom og en pengesum på 15 000 kroner.

Søknadsfrist er 1. mars.

Hvem kan søke?
Ungdomsstipendet kan gis til ungdommer mellom 13 og 25 år som er bosatt i Namsos kommune eller har en annen tilknytning til kommunen.
Er du under 15 år? Da må du be foreldre/foresatte om å sende inn søknad sammen med deg.
Stipendet kan etter særskilt vurdering tildeles en gruppe personer der et samarbeid kan begrunne at tildelingen er naturlig.
Stipendet skal benyttes til konkrete oppgaver, som for eksempel studiereiser, utstyr kurs eller trenings-/konkurranseopphold.
Hva må søknaden inneholde?
Det er viktig å legge ved dokumentasjon og skrive en god begrunnelse når du søker. Du skal bruke det elektroniske søknadsskjemaet.

I skjemaet skal du blant annet fylle ut info om:

-opplysninger om søkeren
-aktivitet søkeren har utført innen kulturområdet
-plan for bruken av stipendet
-søkerens framtidige mål og ambisjoner

Les mer og søk på namsos.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Namsos kommunes kulturpris tildeles for fremragende kulturell innsats for kulturlivet i Namsos kommune. 
Prisen kan deles ut til:
utøvere, formidlere og kunstnere av enhver art  
andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en betydelig og aktiv innsats for å styrke kulturlivet i kommunen. 


Prisen består for tiden av kr 10 000 og et kunstverk. 

Kriterier for Namsos kommunes kulturpris: 
-Kulturprisen tildeles for fremragende kulturell innsats for kulturlivet i Namsos kommune. 

-Kulturprisen kan tildeles utøvere, formidlere og kunstnere av enhver art og ellers andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en betydelig og aktiv innsats for å styrke kulturlivet i kommunen. 

-Alle grener av kulturlivet regnes som likeverdige som for eksempel idrett, sang, musikk, diktning, drama, dans, bildende kunst og annen kulturell aktivitet. I vurdering av aktuelle kandidater skal det over tid legges vekt på en rimelig fordeling mellom ulike kulturuttrykk 

-Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner bosatt i kommunen eller med annen sterk tilknytning til kommunen. Prisen kan, etter særskilt vurdering, tildeles en gruppe personer der et samarbeid om den kulturinnsatsen som begrunner tildelingen gjør dette naturlig. 

-Namsos kommune deler normalt ut kulturprisen hvert år. 

Nominasjon 
Kulturprisen utlyses hvert år på kommunens hjemmeside og i lokalavisene. Forslag på kandidater til kulturprisen sendes inn til kommunen innen en fastsatt frist hvert år.  

Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner eller organisasjoner. I tillegg til innkomne forslag kan Utvalg for Folk og enheten kultur og inkludering selv foreslå kandidater til prisen. 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Frivillighetspris

Namsos kommunes frivillighetspris skal anerkjenne, synliggjøre og motivere frivilligheten i Namsos kommune. 

Frivillighetsprisen tildeles en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og lokalsamfunnet i Namsos kommune. 

Prisen består for tiden av kr 10 000 og et kunstverk. 
Forslagsfristen er på høsten en gang og lyses ut på kommunens nettsider.

Kriterier Frivillighetsprisen

-Frivillighetsprisen skal anerkjenne, synliggjøre og motivere frivilligheten i Namsos kommune. 
-Frivillighetsprisen tildeles en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats,   engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og lokalsamfunnet i Namsos kommune. 
-Frivillighetens bredde og mangfold skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på   grunnlag av en person, en lokal forening eller en gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. 
-Frivillighetsprisen kan tildeles enkeltpersoner bosatt i kommunen eller med annen sterk tilknytning til kommunen.  
-Namsos kommune deler normalt ut frivillighetsprisen hvert år. 

Les mer og nominer på namsos.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Idrettsstipend til ungdom

Dette stipendet blir utdelt av Fylkeskommunen. Les mer på fylkeskommunens nettsider:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/idrettsstipend-i-Trondelag/

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Namsos kommunes stipend og støtteordninger