Norsk forening for cystisk Fibrose

NFCF ble stiftet med et interimsstyre 10. desember 1976 som en organisasjon for personer med cystisk fibrose (CF) og nære pårørende. Vi har circa 1000 medlemmer. Rundt 370 personer (per 2018) har CF i Norge. NFCFs daglige drift forestås av daglig leder som rapporterer til vårt styre. Vi har også fire regionslag, ett i hver landsdel. Vi driver aktiv informasjon her på nett, facebooksiden CFNorge, instagram cf_norge, og på Youtubekanalen CFNorge - Norsk forening for cystisk fibrose. I tillegg har vi tre lukkede facebookgrupper; Cystisk fibrose, Voksen med CF, og Primær ciliedyskenesi.

Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om våre to fond, Forskningsfondet og Trivselsfondet

Les mer om Norsk forening for cystisk Fibrose
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Trivselsfondet

Fondets formål er å bidra til økt trivsel for CF-rammede og deres familier. Fondet kan yte støtte ved individuelle bevilgninger eller til prosjekter.

Behandlingsopplegg eller rekreasjonstiltak

Avkastning av fondet deles ut til barn, ungdom eller voksne med cystisk fibrose. Støtten skal gis til enkeltpersoner eller grupper og brukes til behandlingsopplegg eller rekreasjonstiltak.

Typiske formål det deles ut penger til, er; reiser til sydligere strøk, treningsutstyr, utstyr som bidrar til rekreasjon o.l. for mennesker med CF, treningskurs- og opphold (herunder deltageravgifter o.l.). 

 

Årlig tildeling

Tildeling fra fondet offentliggjøres i forbindelse med den årlige festmiddagen i samband med Opplæringsdag og årsmøte som arrangeres hvert år i april. Tildelingen foretas av NFCFs styre. 

 

Søknadsfrist kunngjøres årlig på cfnorge.no

Søknadsfrist for midler fra Trivselsfondet kunngjøres på cfnorge.no i januar/februar hvert år, og søknadsfristen pleier å være i mars. Søknaden må inneholde beskrivelse av opplegg, finansiering og planlagt tidspunkt for gjennomføring.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Forskningsfondet

Formålet til Forskningsfondet for cystisk fibrose er å lette hverdagen for mennesker med CF. Dette gjør fondet ved å fremme forskning om cystisk fibrose (CF) innen kliniske og basalmedisinske, ernæringsmessige eller sosialmedisinske felter.

Forskningsfondet for cystisk fibrose er registrert som stiftelse hos Stiftelsestilsynet i Førde, og ved enhetsregisteret og regnskapsregisteret i Brønnøysund (org.nr. 977 142 946). 

Søknadsfrister og utlysning
Søknadsfrister blir satt i utlysingsannonsen fra Forskningsfondet. Annonseres med noen års mellomrom i to til tre av de mest aktuelle tidsskrifter i Norge. Utlysing skjer etter initiativ fra stiftelsens styre og NFCFs Fagråd. Tildeling skjer kun i tilknytning til utlysningene.


Skattefradrag
Bidrag til Forskningsfondet gir skatteytere rett til fradrag i henhold til skattereglene for bidrag til forskningsinstitusjoner. Givere har selv ansvar for å føre opp gaver som fradrag på selvangivelsen. Les mer om post 3.3.7 skattefradrag for Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring hos skatteetaten.no og se liste over godkjente mottagere på skattetaten.no .

Vi gjør oppmerksom på at også næringsdrivende kan få skattefradrag ved gave/tilskudd til Forskningsfondet for cystisk fibrose.


Kontonummer
Forskningsfondets bankkontonummer er: 9041.06.20714. 
Fondets fulle navn: Forskningsfondet for cystisk fibrose

 

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norsk forening for cystisk Fibrose