Sør-Aurdal kommunes støtteordninger

Sør-Aurdal kommune deler blant annet ut midler til kultur, utdanning og næringsliv. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Sør-Aurdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (7)
logo
Einar Storsveens legat for studerende ungdom


Støtte til studerende ungdom fra Sør Aurdal.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på kommunens nettsider:

https://www.sor-aurdal.kommune.no/_f/p1/ic1b15bb3-0cab-49ba-9f24-2693e6f4f8ef/soknadskjema-einar-storsveens-legat-for-studerende-ungdom-fra-sor-1.pdf

Privatpersoner
logo
Kulturmidler - drift av laget

Frivillige lag og foreninger kan søke om kulturmidler til drift av laget.

Kriterier for å få støtte:

-Alle lag og foreninger som driver med frivillig kulturarbeid i Sør-Aurdal kommune kan få tildelt kulturmidler.
-Bygdehus/grendehus som blir benyttet til allmenne formål kan få støtte.
-Lag og foreninger må dokumentere at de har aktivitet.
-Aktivitet, økonomi, medlemstall og alder på medlemmene blir tillagt vekt.
-Barne- og ungdomsarbeid blir prioritert ved fordeling av kulturmidlene.
-Lokale lag i Sør-Aurdal blir prioritert.


Regionale og nasjonale lag og organisasjoner kan få støtte dersom de har aktivitet i Sør-Aurdal tilsvarende et lokallag.


Søknadsfrist: 1. april årlig.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturformål / arrangement

Frivillige lag og foreninger kan søke.

Kriterier for å få støtte:

-Tilskudd kan bli gitt til lokale lag og foreninger i kommunen.
-Det kan bli gitt støtte til kulturaktiviteter og arrangement i Sør-Aurdal eller til aktiviteter der deltakere fra Sør-Aurdal er aktører.
-Barne- og ungdomsarbeid blir prioritert ved fordeling av midlene.
-Kulturmidler kan bli tildelt til regionale/nasjonale lag og organisasjoner når de har aktivitet i Sør-Aurdal tilsvarende et lokallag.


Søknadsfrist: 1. mai og 1. november årlig.

Tilskudd kan bli gitt til:

-Delfinansiering av enkeltarrangement, evt. som garanti mot underskudd.
-Premier til idrettsarrangement over klubb- og lag nivå.
-Andre kulturaktiviteter av allmenn interesse.


Tilskudd blir ikke gitt til:

Kommersielle tiltak, bl.a. forfattere som søker tilskudd til egen produksjon. (Støtte kan bli gitt når frivillige lag i Sør-Aurdal står som utgiver av bøker og andre trykksaker.)
 

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfond

I Sør-Aurdal kommune finnes det 4 næringsfond som forvaltes av kommunestyret.

Midlene blir brukt til næringsutvikling og styrking av tiltaksapparatet på forskjellig måte. Mye av midlene har de senere årene vært brukt til kommunale og interkommunale tiltak innen næringsutvikling.
En del av midlene blir imidlertid stilt til disposisjon for bedriftsutvikling og etablering i henhold til fondsvedtektene.

Hver høst annonseres det at det kan søkes tilskudd, men det kan i prinsippet søkes gjennom hele året.

Søknader som inneholder beskrivelse av forretningsidé, markedsvurdering, økonomi (budsjett og finansiering), sysselsetting og personalia sendes til:

Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn

Bedrifter og næringsliv
logo
Eidfondet

Fondet skal fortrinnsvis brukes til kommunale tiltak, men kan også benyttes til allmennyttige tiltak og næringsvirksomhet. Prosjekter i tilknytning til elva Begna skal prioriteres høyt.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter.

Det bør heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelig støtte fra offentlige myndigheter.

Bedrifter og næringsliv
logo
Kraftfondet

Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak.

Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør prioriteres.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.

Bedrifter og næringsliv
logo
Vassfarfondet

Fondet skal brukes til tiltak for å utvikle ny næringsvirksomhet istedenfor den virksomhet som faller bort som følge av vernet av Vassfaret.

En betydelig del av fondsmidlene skal brukes til tiltak som vil ha en positiv effekt på næringsvirksomheten og bosettingen i Hedalen.

Ytelser fra fondet må ikke føre til at kommunen subsidierer privat næringsvirksomhet.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post