Fagforbundet

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med omlag 395 000 medlemmer og er en del av LO. Organisasjonens hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Les mer på fagforbundet.no

 

Les mer om Fagforbundet
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Fagforbundets utdanningsstipend

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp. Stipendet vil maks dekke 50% av egne utgifter (vi dekker ikke utgifter du får dekket av andre) til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen. Maks utbetaling per år er 15 000,-.

Hvem kan søke?


Du må ha vært betalende yrkesaktivt medlem i minst seks måneder for å kunne søke stipend. Du må være ajour med kontingenten. Stipendordningen gjelder ikke lærling, elev, student eller bi-medlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og dermed får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår.

Det kan søkes om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter og høgskoler
  • Utdanning ved NOKUT-godkjente fagskoler
  • Utdanninger i videregående skole og grunnskole
  • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
  • Yrkesrelevante kurs/seminarer



Søknadsfrist 1. desember

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Fagforbundet