Aure kommunes stipend og støtteordninger

Aure kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, fond og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Aure kommune.

Les mer om Aure kommunes stipend og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Sivilingeniør John Grønseths legat

Sivilingeniør John Grønseths legat gir tilskudd til utdannelse f.o.m. allmennfaglig linje i videregående skole eller høyere utdanning samt til v.g. kurs 2 etter legatstyrets nærmere bestemmelse til ungdom. 

Kontaktperson:
Eva Berg

Privatpersoner
logo
Kulturtilskudd

Frivillige lag og organisasjoner i Aure kommune som driver kulturarbeid etter det utvida kulturbegrepet kan søke om kulturtilskudd.


Privatpersoner eller offentlige instanser kan ikke søke. Et unntak er tilskudd til kulturvern der privatpersoner også kan søke.

 


Hvordan søker du?
Dersom laget eller foreningen din er registrert i Enhetsregistret, må du ha organisasjonsnummeret tilgjengelig ved utfylling av skjemaet.

Hvis du ønsker papirversjon av skjemaet er det mulig å skrive det ut etter at du er kommet inn på skjemaet ved å velge skriverikon øverst til høyre. Papirskjema sendes til  Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.


 

Søknadsfrist
Søknadsfrist annonseres av kulturavdelingen hvert år.

 

Driftstilskudd
Driftstilskudd er økonomisk støtte til den daglige driften av et lag. Lag og organisasjoner som har kultur som primæraktivitet kan søke om driftstilskudd. Interesseorganisasjoner som har som hovedmålsetting å ivareta en hobby, særinteresse eller næringsinteresse, kan normal ikke søke om driftstilskudd.

 

Tilskudd til enkelttiltak
Tilskudd til enkelttiltak kan ikke gå til daglig drift av laget. Lag og organisasjoner kan søke tilskudd til større og mindre prosjekt og enkelttiltak med hovedmålsetting som er sammenfallende med mål, virkemidler og handlingsprogram i Aure kommune sine plandokumenter.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Kulturprisen
Kulturprisen for Aure kommune består av et pengebeløp på kr. 10.000 og diplom.

Prisen og diplomet skal deles ut i samråd med ordfører og prisvinner og på en arena som er naturlig for prisvinner


 
Hvem kan tildeles kulturprisen?
Kulturprisen kan tildeles personer, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en usedvanlig innsats i kommunen innenfor området kultur og som bidrar til å videreutvikle Aure Kommune og lokalsamfunnet på en positiv måte.

 

Hvem kan foreslå kandidater?
Forslag på kandidater til Kulturprisen kan fremmes av enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner til hovedutvalg for kommuneutvikling.

 


Hva må forslagene inneholde?
-Kandidatens fulle navn og adresse
-Forslagsstillerens navn og adresse
-En beskrivelse/dokumentasjon av kandidatens virksomhet og resultater
-Kort begrunnelse for kandidaturet fra forslagsstilleren
 


 

Hvordan sender du inn forslag?
Du kan sende inn forslag på kandidat til kulturprisen via elektronisk skjema som du finner på aure.kommune.no

Ønsker du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn på vanlig måte kan du skrive ut etter å ha kommet inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skriverikon oppe til høyre. Skjema sendes da  til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.
 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Drømmestipendet

Hva er Drømmestipendet?
Drømmestipendet består av 100 stipendier à 15 000 kroner - til sammen 1 500 000 kroner.


 
Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.
Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hver kommune kan nominere én person eller gruppe innen hver av disse kategoriene :

-Dans
-Musikk
-Skapende skriving
-Teater
-Visuell kunst
-Annet

Ta kontakt med kulturskolen for mer informasjon

Privatpersoner
logo
Næringsfond

Aure kommune har ett næringsutviklingsfond hvor det er mulig å søke om tilskudd.


Næringsutviklingsfondet
er et fond som ble oppretta etter at Strategisk næringsplan ble vedtatt, og skal brukes til å fremme næringsutvikling i kommunen.

Bruken av fondet vurderes i lys av prioriterte satsingsområder i Strategisk næringsplan.

Det blir lagt vekt på søknader og tiltak som er retta opp mot næringsutvikling, og som har potensiale for etablering av arbeidsplasser.

Søknader sendes til postmottak@aure.kommune.no og vil bli behandlet fortløpende gjennom hele året.

Les fondet retningslinjer på aure.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post