Indre Østfold kommunes støtteordninger

Indre Østfold kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Indre Østfold kommune.

Les mer om Indre Østfold kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Støtteordninger (3)
logo
Kultur- og arrangementsstøtte

Kommunale kulturmidler omfatter følgende tilskuddsordninger:


Grunnstøtte – søknadsfrist er 15. april
Grunnstøtte er en årlig tildeling til frivillige lag og foreninger for barn og unge under 20 år med kultur som hovedmål.

Husleiestøtte – søknadsfrist er 15. april
Indre Østfold kommune gir gratis leie av lokaler til organisasjoner for barn og unge under 20 år til ordinære aktiviteter. De lag og foreninger som ikke kan benytte kommunens lokaler til sine ordinære aktiviteter, kan søke om husleiestøtte.

Arrangementsstøtte og underskuddsgaranti
Søknadsfristene er 20. februar, 20. april og 20. august

Det kan søkes om arrangementsstøtte eller underskuddsgaranti til arrangementer innenfor kultur og idrett som foregår i Indre Østfold kommune. Dette gis fortrinnsvis som underskuddsgaranti og det er arrangementer for barn og unge som prioriteres. Det er tre søknadsfrister i løpet av et år. 

Søknadsskjema
Les mer og søk elektronisk på io.kommune.no

logo
Indre Østfold kommunes Idrettspris

Statutter


Beskrivelse og formål
a) Indre Østfold kommunes Idrettspris deles ut årlig.
b) Formålet med prisen er å hedre enkeltperson(er) eller organisasjon(er) som har utmerket seg
spesielt enten som aktiv utøver, eller vedvarende som leder/trener/instruktør i det lokale
idrettslivet.
c) Prisen kan tildeles personer, lag eller foreninger med tilhørighet til idrettsmiljøet i Indre
Østfold kommune.
d) Prisen deles ut av ordfører på et egnet arrangement i løpet av året.
e) Prisen består av pengegave pålydende 20.000 kroner, blomst og diplom i ramme.
f) Innbyggerne i Indre Østfold skal gis mulighet til å nominere kandidater. Informasjon prisen
skal gjøres kjent gjennom kommunens informasjonskanaler og i lokalavisen.


Vurderingskriterier
Idrettsprisen gis med begrunnelse i enten vedvarende evne og vilje til aktiv innsats, eller oppnådde
resultater.


Årshjul
a) 15. februar – frist for kunngjøring av prisen og invitasjon til å gi skriftlige forslag.
b) 1. april – frist for innsending av forslag.
c) 1. mai – frist for juryering.
d) 31. desember – frist for tildeling av pris

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Indre Østfold kommunes kulturpris

Beskrivelse og formål
a) Indre Østfold kommunes kulturpris deles ut årlig.
b) Prisen deles ut til en, eller evt. to relaterte personer.
c) Prisen deles ut av ordfører sammen med juryen under Nyttårskonserten i Festiviteten, eller
annet passende arrangement rundt årsskiftet, dersom konserten ikke gjennomføres et år.
d) Prisen består av pengegave pålydende 20.000 kroner, blomst og diplom i ramme.
e) Formålet er å hedre og anerkjenne enkeltpersoner fra Indre Østfold kommune som har
utmerket seg spesielt innen det lokale, nasjonale eller internasjonale kunst- og kulturfeltet.
f) Alle innbyggere, ansatte og organisasjoner i kommunen har forslagsrett. Juryen kan også
fremme forslag direkte gjennom juryarbeidet.


Vurderingskriterier
Kulturprisen gis med begrunnelse i enten
a) vedvarende evne og vilje til aktiv innsats
eller
b) spesielt god skapende virksomhet
innen en eller flere av disse kunst- og kulturuttrykkene: musikk, dans, scenekunst, film, visuell kunst,
litteratur eller kulturhistorie.

Årshjul
a) 15. september – frist for kunngjøring av prisen og invitasjon til å gi skriftlige forslag.
b) 01. november – frist for innsending av forslag.
c) 30. november – frist for juryering.
d) 31. desember – frist for tildeling

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Indre Østfold kommunes støtteordninger

I
Mer informasjon om Hobøl kommunes kulturstøtte vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Hobøl kommunes kulturstøtte.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post