Norsk kritikerlags diversestipend

Norsk kritikerlag er medlemsorganisasjon for norske kritikere og ivaretar medlemmenes faglige og økonomiske interesser. Laget skal fremme kritikkens kvalitet og uavhengighet.

Diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kritiske virksomhet. Det kan blant annet gis støtte til fordypning, kurs, reiser, datautstyr, kontorutstyr og annet som man trenger for å kunne virke som kritiker. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning. Stipend gis ikke for å dekke utgifter man har hatt før tildelingsåret. Søkere må på regelmessig basis være aktive som kritikere innen presse, radio, fjernsyn eller tidsskrifter i Norge. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Norsk kritikerlags diversestipend
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Norsk kritikerlags diversestipend

Diversestipendenes størrelse er på mellom kr 5 000 og kr 25 000. Hele stipendet utbetales under ett og innberettes til skattemyndighetene som næringsinntekt. Stipendets størrelse fastsettes ut fra budsjettrammen og følgende kriterier:
• Aktivitet som kritiker
• Andre stipendtildelinger
• Søknadsbegrunnelse

Utgangspunktet er søkers aktivitet. Deretter vektlegges hvilke stipender søker har mottatt de siste fem år. Det legges særlig vekt på søknadsbegrunnelsen. Her er det viktig å gjøre rede for hvordan stipendet skal brukes. Det vil ikke bli laget fortrykte søknadsskjemaer. Søkeren står derfor fritt til å utforme sin søknad. Søknaden skal imidlertid inneholde:
• Søkerens navn, fødselsår, adresse, telefon og e-post
• Opplysninger om tidligere mottatte stipend de siste fem årene og om det søkes andre stipend i år
• CV – NB! ikke oppgi sensitive personopplysninger!
• Prosjektbeskrivelse med sum som søkes og budsjett.
• Arbeidsprøver i form av tre kritikker

Søknaden sendes som ett vedlegg i pdf-format til kritikerlaget@kritikerlaget.no, innen 15. oktober 2021.
Søknaden kan ev. også sendes per post til Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo. Søknaden må være poststemplet senest 15. oktober 2021. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norsk kritikerlags diversestipend