Norsk Tannpleierforenings Stipendordning

Norsk Tannpleierforening er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive, studenter eller yrkespassive. NTpF jobber for å fremme befolkningens tannhelse og helse, og integrere oral helse som en del av den generelle helsen.

NTpFs stipendordning har som formål å støtte utgifter til yrkesrettet kompetanseutvikling i form av videreutdanning samt forskning for medlemmer i NTpF.

Les mer om Norsk Tannpleierforenings Stipendordning
Fakta
Antall stipender
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil

Aktuelle støtteordninger hos Norsk Tannpleierforenings Stipendordning

NTpFs stipendordning har som formål å støtte utgifter til yrkesrettet kompetanseutvikling i form av videreutdanning samt forskning for medlemmer i NTpF. 

 

Krav til søker: 

 • Søkeren må ha vært aktiv medlem i NTpF i minst seks måneder på søknadstidspunktet og medlem i minst 2 år etter endt videreutdanning
 • Ordningen gjelder både for yrkesaktive og medlemmer i permisjon (utdannings – eller svangerskapspermisjon)
 • Stipendordningen gjelder ikke studentmedlemmer
 • Studiet det søkes stipend for må være studiepoenggivende og gi minimum 30 sp (½ års enhet)
 • Stipendet er ikke tiltenkt medlemmer som får dekt utgifter til studie gjennom arbeidsgiver
 • Medlemmer kan totalt motta kr 20.000,- i stipend

 

Det kan søkes støtte til utdanning:

 • Ved universiteter og høyskoler
 • Andre videreutdanninger med relevans for yrket
 • Forskning innen tannhelsefeltet

 

NTpF gir ikke stipend med tilbakevirkende kraft

Stipendbeløpet:
30 sp Kr 5000,-
60 sp  kr 10 000,-
120 sp kr 20 000,-

 

Stipend blir utdelt etter fullført utdanning og bestått eksamen.

Private / enkeltpersoner

Kalender

 • JUL 31
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post

Fakta om Norsk Tannpleierforenings Stipendordning

Adresse

Norsk Tannpleierforening
Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo

Besøk oss: Lakkegata 23, 0187 Oslo

E-post: ntpf@delta.no
Telefon: 90 47 41 17