Norsk Tannpleierforenings Stipendordning

Norsk Tannpleierforening er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive, studenter eller yrkespassive. NTpF jobber for å fremme befolkningens tannhelse og helse, og integrere oral helse som en del av den generelle helsen.

NTpFs stipendordning har som formål å støtte utgifter til yrkesrettet kompetanseutvikling i form av videreutdanning samt forskning for medlemmer i NTpF.

Les mer om Norsk Tannpleierforenings Stipendordning
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Norsk Tannpleierforenings Stipendordning

NTpFs stipendordning har som formål å støtte utgifter til yrkesrettet kompetanseutvikling i form av videreutdanning samt forskning for medlemmer i NTpF. 

 

Krav til søker: 

 • Søkeren må ha vært aktiv medlem i NTpF i minst seks måneder på søknadstidspunktet og medlem i minst 2 år etter endt videreutdanning
 • Ordningen gjelder både for yrkesaktive og medlemmer i permisjon (utdannings – eller svangerskapspermisjon)
 • Stipendordningen gjelder ikke studentmedlemmer
 • Studiet det søkes stipend for må være studiepoenggivende og gi minimum 30 sp (½ års enhet)
 • Stipendet er ikke tiltenkt medlemmer som får dekt utgifter til studie gjennom arbeidsgiver
 • Medlemmer kan totalt motta kr 20.000,- i stipend

 

Det kan søkes støtte til utdanning:

 • Ved universiteter og høyskoler
 • Andre videreutdanninger med relevans for yrket
 • Forskning innen tannhelsefeltet

 

NTpF gir ikke stipend med tilbakevirkende kraft

Stipendbeløpet:
30 sp Kr 5000,-
60 sp  kr 10 000,-
120 sp kr 20 000,-

 

Stipend blir utdelt etter fullført utdanning og bestått eksamen.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post

Fakta om Norsk Tannpleierforenings Stipendordning

Adresse

Norsk Tannpleierforening
Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo

Besøk oss: Lakkegata 23, 0187 Oslo

E-post: ntpf@delta.no
Telefon: 90 47 41 17