Saltdal kommunes støtteordninger

Saltdal kommune tilbyr sine innbyggere flere og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Saltdal kommune.

Les mer om Saltdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Saltdal kommune - imøtekommende, løsningsfokusert og ansvarlig
Støtteordninger (2)
logo
Kulturmidler til lag og foreninger

Saltdal kommune lyser ut kulturmidler til ordinære lag og foreninger.

Midlene kan søkes av lag og foreninger med tilholdssted i Saltdal, og de lag og foreninger som arbeider med barn og unge vil bli prioritert.

Organisasjonens årsmelding fra forrige år, regnskap fra forrige år og budsjett for i år skal være vedlagt søknaden. Det kan avtales at disse vedleggene ettersendes hvis idrettslaget ikke har fått gjennomført årsmøtet innen søknadsfristen.

Legg også ved en utfyllende/ beskrivende søknad hvor det opplyses om organisasjonens aktivitet og antall medlemmer under 20 år.

Tildeling av midler behandles i  Oppvekst-, kultur og miljøutvalget.

Les mer og søk elektronisk på saltdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Det kan søkes om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Saltdal kommubne.

Før spillemiddelsøknad kan opprettes
1. Må du kontakte idrettskonsulenten på kultur - Jo før, jo bedre.

2. Anlegget må registreres av kommunen. Alle anlegg har et eget og unikt anleggsnummer, som opprettes ved anleggsregistrering.

3. Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (tegninger og planer) må være godkjent. Planene skal forhåndsgodkjenes av idrettskonsulenten, med unntak av planer for enkelte typer mer kostnadskrevende idrettsanlegg. Disse må sendes departementet for forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenning må også foreligge før arbeidet settes i gang.

4. Anlegget må også med i temaplan for idrett og fysisk aktivitet.

Opprette søknad
Spillemiddelsøknaden sendes elektronisk via søknadsskjema på anleggsregisteret.no. Her finner du også andre skjemaer, diverse maler, bestemmelser og mer informasjon om spillemidler.

Les mer på salten.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Saltdal kommunes støtteordninger