Herøy kommunes støtteordninger (Møre og Romsdal)

Herøy kommune deler ut midler til kultur og næringsutvikling. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Herøy kommune.

Les mer om Herøy kommunes støtteordninger (Møre og Romsdal)
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Ei båtlengd føre.
Støtteordninger (2)
logo
Kulturmidlar

Kulturmidlar
Driv du kulturverksemd, vil opparbeide ein leikeplass eller vil du starte opp eit nytt lag? Då er dette noko av det som du kan søkje om.


Kven kan få tenesta? 
Personar, organisasjonar, foreiningar og lag som driv eller vil starte kulturverksemd i Herøy kommune.

Les retningslinjer og søknadsinformasjon på kommunens nettsider:

https://www.heroy.kommune.no/tenester/kultur-og-fritid/tilskot-og-utmerkingar/kulturmidlar/

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt næringsfond

Herøy kommune har eit eige fond retta mot å hjelpe nystarta bedrifter eller bidra til kompetanseheving og nettverksbygging for eksisterande bedrifter.


Kven kan få tenesta?


Grunnvilkår for å kunne søkje om tilskot:

-Det kan gjevast støtte til bedrifter, nyetablerarar eller samarbeid mellom bedrifter. Søkar må vere registerert med organisasjonsnummer i Einingsregisteret.
-Tiltak som får støtte frå næringsfondet må bidra til å skape nye, eller sikre eksisterande arbeidsplassar.
-Tiltak kan vere investering i produksjonsanlegg og utstyr, profilering og merkevarebygging, produktutvikling, kompetansehevingstiltak, marknadsundersøking, bedriftsutvikling, rådgjeving, bedriftsnettverk e.l.
-Tiltak kan støttast med inntil 50% av totale kostnadar, avgrensa til maksimalt 150.000 kroner.
-Kommunane kan vurdere ein høgare finansieringsandel (inntil 75%) til nyetablerarar.
-Eit prosjekt skal ikkje gjevast støtte over lenger tid enn 3 år.
-Støtte frå kommunalt næringsfond skal ha ein utløysande effekt. Det betyr at midlane skal bidra til at tiltak som elles ikkje ville ha blitt gjenomført, blir realisert.
-Kommunalt næringsfond skal supplere, ikkje erstatte, andre offentlege støtteordningar for bedrifter.

Les retningslinjer og søknadsinformasjon på kommunens nettsider:

https://www.heroy.kommune.no/tenester/landbruk-og-naring/naringsutvikling/kommunalt-naringsfond/

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post