Forskningsstiftelsen for Foreningen for hjertesyke barn

Som pasientforening tar Foreningen for hjertesyke barn vare på medlemmenes interesser og behov. For å sikre mer kunnskap og bedre behandling, har foreningen tatt initiativ til en frittstående forkningsstiftelse som skal være mellomleddet mellom forskere og givere innen feltet.

 

Fakta om stiftelsen


-Den eneste stiftelsen som arbeider for forskning på hjertesykdom hos barn og voksne med medfødt hjertefeil.
-Initierer og fremmer forskning for å belyse og forbedre den totale livssituasjonen.
-Ønsker å vise vei mot et helhetlig menneskesyn og stimulerer til mer forsking.
-Samarbeider med ledende fagmiljøer.
-40 år med erfaring og støtte til forskning.

Les mer om Forskningsstiftelsen for Foreningen for hjertesyke barn
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Forskningsstiftelsen for Foreningen for hjertesyke barn

Styret vil legge vekt på søknader med god faglig og vitenskapelig kvalitet som treffer forskningsstiftelsens formål, og som har en forventet nytteverdi på kort eller lang sikt.
Relevante fagområder innen barnekardiologi og kirurgi er prioritert i tillegg til problemstillinger innen det biopsykososiale feltet og innen utvikling og undervisning.
Styret imøteser derfor søknader både fra det medisinske, sykepleiefaglige, pedagogiske og psykologiske fagmiljøet.
 
Ønsket tematisk profil
Prosjekter med relevante problemstillinger innen:

-barnekardiologi og -kirurgi
-det psykososiale feltet
-barnehabilitering
-brukermedvirkning
-ungdomsmedisin
-etiske spørsmål


Faglig nivå og organisering

-Masteroppgaver med relevante temaer
-Doktorgrader og post doc-prosjekter
-Forskningsmiljøer som arbeider innen relevante felt
-Videreføring av prosjekter som tidligere har fått midler


Brukermedvirkning vektlegges og skal beskrives i alle prosjekter. Der brukermedvirkning ikke er aktuelt, bør dette

Slik gjør du:

Bruk søknadsskjemaet som du finner på www.ffhb.no/forskningsstiftelsen/


Send inn til forskningsstiftelsen@ffhb.no  
Eller send til Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen, Postboks 222 Sentrum, 0103 OSLO

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Forskningsstiftelsen for Foreningen for hjertesyke barn