NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitets stipender og støtteordninger

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

NMBU administerer flere støtteordninger, fond og stipend. Disse kan du lese mer om under fanen "Støtteordninger".

Les mer om NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitets stipender og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Stipend til skogfagsstudenter

Skogfaglig kompetanse er etterspurt, og dette har skogbransjen tatt konsekvensene av. Den deler ut stipend til de beste masterkandidatene hvert år. Nedenfor finner du kriteriene for stipendordningen.


MASTERSTIPEND:
Stipend på 50 000 kr per student til de tre beste studentene i kullet utdeles ved fullført mastergrad i skogfag.

Kriterier:

3 kandidater.
Det forutsettes at studenten fullfører på normert tid (2 år). I spesielle tilfeller kan Velg Skog vurdere kandidater som av tungtveiende grunner må ta permisjon et semester eller ett år.
Kandidatene velges på bakgrunn av gjennomsnittskarakter fra masteroppgave og alle emner som er inkludert i mastergraden. Karakterene vektes ut i fra størrelse på emnet/antall studiepoeng.

PRIS FOR BESTE MASTEROPPGAVE I SKOGFAG:
Den beste masteroppgaven, vurdert ut fra faglig kvalitet og relevans for skognæringen, premieres hvert år med 50 000 kr.

Kriterier:

Evalueringen gjøres av en komité på tre medlemmer, satt sammen av Velg Skogs styre. En representant fra vitenskapelig ansatte ved MINA skal delta i komiteen.
Kandidater må ha levert oppgaven innen normert tid, og opgaven må være vurdert til karakteren A eller B. I spesiell tilfeller kan Velg Skogs evalueringskomité vurdere kandidater som av tungtveiende grunner må få utsatt fristen for innlevering.

Ta kontakt med NMBU for mer informasjon

Privatpersoner
logo
Hartmann Bollerøds legat

Om legatet:
Mannen som opprettet legatet, Hartmann Egil Bollerød, var selv forstkandidat fra landbrukshøgskolen (1919). Bollerød var født i Hedrum i Vestfold 1894, og bodde der det meste av sitt liv. 

Da han var ferdig på landbrukshøgskolen fikk han stilling som skogbestyrer hos Treschow Fritzøe. Her var han ansatt til 1960. Bollerød var gjennom mange år medlem av Hedrum herredstyre. Hartmann Bollerød døde 80 år gammel i 1974, og etter hans ønske tok enken Haldis Bollerød ideen om legatet inn i sitt testamente.

Prisen består av et pengebeløp og et diplom. Legatet administreres av UMBs forskningsfond.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitets stipender og støtteordninger