Hurdal kommunes støtteordninger

Hurdal kommune tilbyr sine innbyggere flere ulike stipend, priser og offentlige støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Hurdal kommune.

Les mer om Hurdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Augusta Sands legat

Legatets disponible avkastning skal benyttes til beste for kreftsyke med familie, bosatt i Hurdal.

De tiltak som støttes skal hver for seg og samlet bedre mottakerens situasjon fysisk og/eller sosialt. Tiltakene kan rettes til den enkelte kreftsyke, dennes nærmiljø og hele den aktuelle målgruppen.

Kriterier:

Legatet skal ved løpende tildeling til enkeltpersoner normalt ikke tildele mer enn 10. 000,- i en enkelt tildeling, og heller ikke tildele til enkeltpersoner mer enn én gang per år.

Fremgangsmåte:

Søknader sendes til Hurdal kommune innen 10. desember.

Mail: postmottak@hurdal.kommune.no 

Privatpersoner
logo
Idrettsstipend

Formål :
Påskjønne store prestasjoner og stimulere til videre innsats.


Størrelse på stipendet :
Kr. 10. 000.- for individuelle prestasjoner. Etter særskilt vurdering for lagprestasjoner.


Aldersgrense :
Stipendet kan oppnås til og med det året utøveren fyller 21 år.


Tilhørighet :
Idrettsutøveren må ha Hurdal som bopel.


Kvalitetskrav :
Gullmedalje i NM eller tilsvarende gir automatisk rett til stipendet. Stipendet kan også deles ut
etter ei samlet vurdering av en kandidat og hans/hennes resultater i inntil fem nasjonale
konkurranser.


Antall stipend :
En utøver kan vinne stipendet bare en gang i samme idrettsgren.


Saksgang :
Idrettslag/enkeltpersoner sender forslag på kandidater til Idrettsrådet innen den 1. november
hvert år. Resultatlister bør følge søknaden/forslaget.
Styret i Idrettsrådet innstiller kandidater til levekårsutvalgett som har myndighet til å
tildele stipendet.

 

Forslag til kandidat sendes Hurdal idrettsråd v/ Trym Denvik.

Søknadsfristen er 1. november.

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Kulturprisen skal påskjønne og fremme kulturarbeid i kommunen.

Frist for nominering er 1.november, og prisen deles ut ved et egnet kulturarrangement påfølgende år.

Retningslinjer for tildeling finner du på Hurdal kommunes nettsider under Støtteordninger.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Driftsstøtte til lag og foreninger

Kultur gir økt livskvalitet. Hurdal kommune vil derfor bidra til variert kulturvirksomhet som skal aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Kommunen har spesielt ansvar for å støtte aktiviteter for barn og unge.

Målet med støtteordningen er å legge til rette for økt frivillig aktivitet som skaper økt trivsel, skaperglede, personlig utfoldelse, bedret fysisk og psykisk helse.

Målgrupper:

Kommunalt tilskudd gis til organisasjoner med medlemmer i Hurdal. Organisasjonene må være
demokratisk oppbygd, med åpne muligheter for medlemskap. Tilskudd til regionale organisasjoner
vurderes etter antall medlemmer i Hurdal og aktivitet i Hurdal.


Unntatt fra ordningen er :
- Organisasjoner som primært ivaretar medlemmers yrkes- og økonomiske interesser.
- Organisasjoner som har til formål å arrangere offentlige eller private fester samt andre arrangementer med sikte på økonomisk vinning.
- Politiske partier

Les retningslinjer og søk elektronisk på kommunens hjemmesider.

Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstøtte til idrettslag

Kultur gir økt livskvalitet. Hurdal kommune vil derfor bidra til variert kulturvirksomhet som skal aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Kommunen har spesielt ansvar for å støtte aktiviteter for barn og unge.

Målet med støtteordningen er å legge til rette for økt frivillig aktivitet som skaper økt trivsel, skaperglede, personlig utfoldelse, bedret fysisk og psykisk helse.

Målgruppe
Kommunalt tilskudd gis til organisasjoner med medlemmer i Hurdal. Organisasjonene må være
demokratisk oppbygd, med åpne muligheter for medlemskap. Tilskudd til regionale organisasjoner
vurderes etter antall medlemmer i Hurdal og aktivitet i Hurdal.


Unntatt fra ordningen er :
- Organisasjoner som primært ivaretar medlemmers yrkes- og økonomiske interesser.
- Organisasjoner som har til formål å arrangere offentlige eller private fester samt andre arrangementer med sikte på økonomisk vinning.
- Politiske partier.

Les retningslinjer og søk elektronisk på kommunens nettsider.

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post