Enebakk kommunes støtteordninger

Enebakk kommune tilbyr ulike støtteordninger og stipender til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hvilke støtteordninger du kan søke på.

Les mer om Enebakk kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Mulighetenes Enebakk
Støtteordninger (6)
logo
Kulturstipend

Kulturstipendet for Enebakk har til formål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen. Stipend kan tildeles enkeltpersoner som bor og/eller arbeider i Enebakk. Stipendmidlene skal nyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning eller perfeksjonering for aktiv kulturinnsats.

Stipendet kan brukes til disse formålene:

 • egne utviklings-/fordypningsprosjekt
 • studiereise eller studieformål
 • deltakelse i workshop eller lignende
 • utvikle oppsetninger, utstillingsformat etc.
 • utstyr, instrumenter e.l.


Søknadsinformasjon og søknadsskjema finner du på enebakk.kommune.no

Privatpersoner
logo
Enebakk kommunes kulturpris

Kommunens kulturpris tildeles en person, lag/forening eller gruppe av personer, organisasjoner, amatører eller profesjonelle som har ytt kulturinnsats ut over det vanlige for kulturlivet i kommunen. Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk kan foreslå kandidater.

Hvem kan få prisen?
Mottakeren av prisen må ha en tilknytning til Enebakk og ha gjort en betydelig innsats for å fremme kulturarbeidet i kommunen.

Prisen kan deles ut til:

 • kunstnere
 • musikere
 • idrettsutøvere
 • lag og foreninger
 • organisasjoner


Hva får mottakeren av prisen?
Kulturprisen består av et pengebeløp og et diplom. Prisen kan, når mottager ønsker det, være et kunstnerisk arbeid. Hvis prisen et år blir delt, skal hver prisvinner ha lik del av prisen. Prisvinner rår selv fritt over prisen.

Forslag sendes postmottak@enebakk.kommune.no - Merkes "Kulturpris"

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Aktivitetstiltaket

Vi ønsker å gi flere barn og unge mulighet til å delta i meningsfulle aktiviteter på fritiden. Aktivitetstiltaket skal bidra til at barn og unge fra familier med økonomiske utfordringer kan delta i organiserte fritidstilbud. Slik kan vi hindre utenforskap og legge til rette for inkludering i et aktivt miljø.


Dette kan du søke støtte til:

 • Hel eller delvis støtte til å benytte et tilbud i Kulturskolen
 • Hel eller delvis betaling av treningsavgift, medlemsavgift og spillerlisens i et korps eller idrettslag
 • Kursavgift for sommerferieaktivitet som er organisert av lag og foreninger
 • Avgift for svømmekurs, dansekurs etc.
 • Sesongkort i alpinbakke, klatreklubb
 • Gratis billetter til Folkebadet
 • Gratis billetter til kinoen på Samfunnshuset

Støtten kan ikke benyttes til klær eller utstyr. For å søke støtte til klær og utstyr til fritidsaktivitet, se “Aktiv fritid”

Hvem kan få støtte?
Barn og unge opp til 18 år som ikke har råd til å delta i organisert fritidsaktivitet. Personen det søkes for må bo i Enebakk kommune.
Søknaden skal gjelde ett navngitt barn/ungdom. Det er ikke anledning til å søke generelt for en gruppe, som et lag eller et korps.


Hvem kan søke?
Foreldre og foresatte kan søke på vegne av barnet/ungdommen.
Andre voksne kan søke med samtykke fra foresatte. Eksempler på andre voksne: idretts-trener, lagleder eller danselærer.


Hva må søknaden inneholde?
Du må enten legge ved faktura for aktiviteten, eller dokumentasjon på at fakturaen er betalt. Hvis du ikke har dette tilgjengelig når du sender søknaden kan det ettersendes. Oppgi kontonummer dersom du ønsker å få dekket utgifter som allerede er betalt.

.

Les mer og last ned søknadsskjema på enebakk.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Idrettsstipend

Idrettsstipendet deles ut årlig til unge idrettsutøvere som bidrar til å fremme idrettsarbeidet i kommunen.

Formålet med stipendet er å:

 • stimulere idrettsutøvere til videre utdanning og satsing, og berømme oppnådde resultater
 • fremme bredde innen idrettsaktivitet i kommunen og stimulere til videre utvikling og innsats.Stipendet kan brukes til disse formålene:

 • egne utviklings-/fordypningsprosjekt
 • studiereise eller studieformål
 • deltakelse ved treningsleirer eller lignende
 • treningsutstyr

Les mer og søk på enebakk.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturmidler og driftstilskudd - grunnstønad til organisasjoner

Frivillige lag og foreninger som har aktivitetstilbud for barn og unge kan søke kommunen om grunnstønad.


Hvem kan motta kulturmidler?
Grunnstønad kan søkes av frivillige lag og foreninger i Enebakk med medlemmer til og med fylte 19 år. Tilskuddet er ment å skulle gå til ordinær drift av en organisasjon.

Laget eller foreningen må:

 • ha årsberetning og regnskap fra forrige år
 • ha sin virksomhet i Enebakk kommune
 • ha en demokratisk styringsform som sikrer medlemsmedvirkning; eget styre, regnskap og medlemslister
 • ha forpliktet seg til å akseptere ledsagerbevis på sine arrangement


Det gis ikke støtte til:

 • kommersielle klubber
 • organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmers yrkes-, lønns- eller politiske interesser
 • organisasjoner som ikke er åpne for alle
 • yrkes-, elev- eller studentorganisasjoner
 • lag og foreningers regionale- eller fylkesledd
 • drift av eiendommer eller anlegg som ikke er kulturbygg


Slik søker du
Søk om tilskudd til:

 • drift og vedlikehold av kulturbygg
 • drift og vedlikehold av lekeplasser
 • grunnstønad sang, dans, musikk, teater
 • grunnstønad humanitære organisasjoner


Du søker om kulturmidler ved å fylle ut digitalt søknadsskjema som du finner på enebakk.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Aktiv fritid

Aktiv Fritid er et tiltak for å sørge for klær og utstyr til fritidsaktivitet for barn og unge i familier med lav inntekt.


Hva kan vi hjelpe deg med?
Aktiv Fritid har som overordnet mål å forebygge utenforskap og ekskludering. Dette ønsker vi blant annet å gjøre ved å gi alle som ønsker mulighet til å delta på fritidsaktiviteter på lik linje med andre jevnaldrende, uansett økonomi eller etnisk bakgrunn.

Du kan lese mer om lavinntektsfamilier hos Bufdir

Hvem kan få tilbudet?
Vi ønsker også å legge til rette for at alle har lik mulighet til å delta på egenorganisert fritidsaktivitet (lek og samvær med jevnaldrende) og organisert fritidsaktivitet.

Slik søker du
Du kan søke om å låne eller få tildelt utstyr til fritidsaktivitet, i tillegg til bekledning til fritidsaktivitet.

Andre kan, med samtykke fra foresatte, søke på vegne av barnet/ungdommen - eller foresatte kan søke på vegne av egne barn/ungdommer.

Les mer og søk elektronisk på enebakk.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post