Rælingen kommunes støtteordninger

Rælingen kommune deler ut midler til kultur og idrettsformål, et kulturstipend og arrangementsstøtte. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om tilskuddsordninger i Rælingen kommune.

Les mer om Rælingen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Rælingen kommunes kulturstipend

Kulturstipend for Rælingen har til formål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen.
ved å gi støtte til kulturarbeidere/utøvere til videre utvikling innen sitt område
ved å stimulere til fortsatt innsats for kommunens kulturliv


Stipendet utgjør totalt 10.000 kr pr. år, men kan deles opp i maksimalt 2 stipend á 5.000 kr.

Hvem kan søke?
Stipendet kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som, gjennom yrke eller fritid, deltar eller har gjort seg bemerket innen sin kultur- eller idrettsgren på en måte som har eller kan få betydning for kulturlivet i Rælingen.

Det forutsettes at søkeren bor i, eller på annen måte har tilknytning til, Rælingen kommune.


Hvordan søker man?

I søknaden om stipend må det vedlegges en plan for bruk av stipendet. Planen må inneholde:

-Hva stipendet skal brukes til
-Kostnadsoverslag
-Tidligere mottatte stipend

Gå til elektronisk søknadsskjema:

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=3602&externalId=3027&languageCode=nb

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Støtte til arrangement

Skal du arrangere en festival eller et annet stort arrangement? Start med å kontakte kulturavdelingen i kommunen. Det kan hende kommunen kan gi økonomisk tilskudd eller ønsker å samarbeide på andre måter. Uansett om du planlegger å leie et privateid område eller offentlig grunn, må du søke kommunen og andre offentlige myndigheter.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kultur- og idrettsformål

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid kan gis til åpne organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner i Rælingen, og regionale lag/organisasjoner som har medlemmer i Rælingen.
Tilskudd gis hovedsakelig til organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid. Handikaplaget, pensjonistforeningen og lignende unntas fra dette kravet. Unntatt er også tilskudd til arrangementer/tiltak (pkt. 3), som kan gis til alle organisasjoner.

Det gis som hovedregel bare tilskudd til organisasjoner med minimum 15 medlemmer.

Regionale organisasjoner vurderes etter antall medlemmer og aktivitet i Rælingen. 

Alle tilskudd gis innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for medlemsstøtte til lag og foreninger er 15. mars hvert år.

Alle andre typer tilskudd kan søkes gjennom hele året, men søknader som mottas i perioden 1. januar - 15. mars vil så langt som mulig behandles samlet i hovedtildelingen.

Les retningslinjer og søk elektronisk her:

https://www.ralingen.kommune.no/artikkel/Tilskudd-til-kultur--og-idrettsformaal

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg

Har din organisasjon planer om å bygge eller rehabilitere et anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kan du søke om tilskudd.
Målet med tilskuddsordningen er å skape mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Du kan søke tilskudd til:

-nybygg av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg 
-rehabilitering av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg


Målgruppe
Du kan søke tilskudd til idrettsanlegg om du er:

-idrettslag eller del av et idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund eller Samenes Idrettsforbund
-studentsamskipnad
-organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforeningen, Norges Bilsportforbund eller Det frivillige Skyttervesen
-kommune eller fylkeskommune


Du kan søke tilskudd til friluftsanlegg om du er:

-organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd eller Norsk Friluftsliv


Du kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg om du er:

-borettslag
-velforening


Det anbefales at du setter deg nøye inn i krav, vilkår og søknadsprosess på Anleggsregisteret før du setter i gang. På Anleggsregisteret sin nettside finner du også link til søknadsskjema.

Les retningslinjer og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://www.ralingen.kommune.no/artikkel/tilskuddidrett-.-frilufts--og-naermiljoeanlegg

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post