Vestre Slidre kommunes legater og støtteordninger

Vestre Slidre tilbyr sine innbyggere ulike støtteordninger og stipend. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du bor eller jobber i Vestre Slidre kommune.

Les mer om Vestre Slidre kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Ingebjørg og Arnbjørg Ødegårds legat

Renter av legatet sin grunnkapital skal nyttast til tiltak for eldre i Vestre Slidre.

Søknad kan sendast Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre.

Eldrerådet utgjer styret i legatet, fordeler midlane etter innstilling frå pleie- og omsorgsleiar.

Privatpersoner
logo
Kari Vestlies legat

Renter av legatet sin grunnkapital skal nyttast til fordel for gamle og sjuke i Lomen sokn, anten dei er heime eller på institusjon.

Søknad kan sendast Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre.

Formannskapet utgjer styret i legatet og fordeler midlane etter skjønn.

Privatpersoner
logo
Stiftelse til ungdom under utdanning

Renter av legatet sin grunnkapital skal nyttast til hjelp for ungdom frå Vestre Slidre som tek utdanning på høgskule eller universitet.

Søknad kan sendast  Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre. Skattemelding  skal leggjast ved søknaden.

Formannskapet utgjer styret i legatet, og fordeler midlane til 4 søkjarar kvart år etter skjønn. Søkjarar med låg eigen formue og låg inntekt vert prioritert.

Privatpersoner
logo
Kulturmidlar

Kommunen delar ut ein del midlar til kulturformål kvart år.

Søknadsfristen er 1. april


Kommunestyret har gitt desse retningslinene for kva kulturmidlane skal stø:

- Lag og organisasjonar innanfor eigen kommune
- Aktivitetar for barn og unge
- Integrerande, miljøskapande, rusfri og haldningsskapande verksemd
- Ungdom som vil vidareutvikle seg innafor eige område
- Utoverretta aktivitet til glede for bygda og fellesskapet

Det er i same sak presisert at ein i hovudsak ynskjer å støtte aktivitetar til barn og unge innan eigen kommune.

Lag og organisasjonar som søkjer må også sende årsmelding for i fjor, regnskap for i fjor, årsplan for i år og budsjett for i år på e-post til post@vestre-slidre.kommune.no eller som papirpost til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre. Merk sendinga  "Vedlegg til søknad om kulturmidlar frå... (namn på søkjar)" 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Vestre Slidre kommunes legater og støtteordninger