Utdanningsforbundets støtteordninger

Utdanningsforbundet har over 180.000 lærere og ledere i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, universitet og høgskole og innenfor faglig-administrativt støttesystem som medlemmer. Sammen jobber vi for en sterkere profesjon og gode lønns- og arbeidsvilkår. 

Medlemmer får tilbud om rimelige forsikringer og boliglån, muligheter for stipend og tilbud om kurs. Du får også et sosialt fellesskap gjennom din lokale fagforening.

Stipender du kan søke på som medlem av Utdanningsforbudet er: Skolefrontens fond, Oslo Lærerinnelags fond og Utdanningsforbundets videreutdanningsfond. Les mer under "Utlysninger"

Les mer om Utdanningsforbundets støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
En god lærer er en god start
Støtteordninger (3)
logo
Skolefrontens fond

Stipend til pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid i tråd med fondets  formål.

Stipend kan gis til alle, men fortrinnsvis til medlemmer av Utdanningsforbundet.

Hvem kan søke?

 • Stipend gis fortrinnsvis til medlemmer av Utdanningsforbundet.
 • Rapport må innsendes før stipendet utbetales og før utgangen av tildelingsåret.
 • Søkere kan vanligvis tildeles stipend bare én gang.
 • Tiltaket det søkes midler til, må være del av et konkret FOU-arbeid eller prosjekt.

Stipend gis ikke

 • som ledd i kompetansegivende utdanning.
 • til deltaking i ordinær etterutdanning.
 • til arrangement i regi av et fagforbund.

 

Søknadsfrist 1. mars.

Les mer og søk elektronisk på utdanningsforbundet.no

Privatpersoner
logo
Utdanningsforbundets videreutdanningsfond

Utdanningsforbundets videreutdanningsfond kan tildeles alle medlemmer i Utdanningsforbundet på grunnlag av kriterier beskrevet i retningslinjene for fondet. Midlene i videreutdanningsfondet skal nyttes til stipend til videreutdanning for medlemmer.

Du kan få inntil kr 20.000,- til støtte for din videreutdanning.

Stipend kan tildeles alle medlemmer på grunnlag av følgende retningslinjer:

 1. Søker må ha vært medlem i Utdanningsforbundet i minst 3 år.
 2. Videreutdanningen må tilsvare minst 60 studiepoeng (stp).
 3. Stipend kan utgjøre inntil 10 000 for 60 stp. og 20 000 for 120 stp.
 4. Videreutdanning må være påbegynt ved søknadsfristens utløp.
 5. For videreutdanning som er avsluttet mer enn 6 måneder før søknadsfristens utløp, kan det ikke søkes stipend.
 6. Tildelt stipend utbetales etter avsluttet og dokumentert gjennomført videreutdanning.
 7. Søkere som tidligere har mottatt stipend fra Utdanningsforbundet prioriteres ikke før etter fem år.
 8. For at søknad skal behandles, må den inneholde navn og nummer på studiet som gjennomføres, i tillegg til navn på studiested.

Søknadsfrist 1. mai.

Les mer og søk elektronisk på utdanningsforbundet.no

Privatpersoner
logo
Oslo Lærerinnelags fond

Kvinnelige lærere ansatt i grunnskolen i Norge med en gjennomført og godkjent lærerutdanning kan søke om stipend til videreutdanning og forskning. Forskningen må være innenfor det pedagogiske området og være relatert til grunnskolen.

Videreutdanningen må tilsvare studium med minst 60 studiepoeng, og studiet må være innrettet mot grunnskolen eller være undervisningsfag i henhold til grunnskolens lærerplaner.

Søkere som tidligere er tildelt stipend fra Utdanningsforbundet, vil ikke bli vurdert for nytt stipend før etter tre år fra tidligere tildeling.

Søkerne må ha vært medlem i Utdanningsforbundet de siste tre år.

 

Prioriteringer gjøres i denne rekkefølgen: 

1.       Medlem av Oslo Lærerinnelag, i henhold til medlemsliste. 

2.       Doktorgradsstudier for medlemmer ansatt i grunnskolen i Oslo. 

3.       Minst 120 studiepoeng for medlemmer ansatt i grunnskolen i Oslo. 

4.       Doktorgradsstudier for medlemmer ansatt i grunnskolen landet øvrig. 

5.       Minst 120 studiepoeng for medlemmer ansatt i grunnskolen landet øvrig. 

6.       Minst 60 studiepoeng for medlemmer ansatt i grunnskolen i Oslo. 

7.       Minst 60 studiepoeng for medlemmer ansatt i grunnskolen landet øvrig. 

 

Søknadsfrist 1. mai.

Les mer og søk elektronisk på utdanningsforbundet.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post