UWCs behovsprøvde stipend

United World Colleges (UWC) er en utdanningsbevegelse som samler ungdom fra hele verden på 18 videregående skoler i 18 land– uavhengig av familiens betalingsevne. Ved å bruke utdanning til å fremme fred og bærekraftig utvikling ønsker UWC-skolene å skape møtesteder for utveksling, læring og selvrefleksjon på tvers av landegrenser. Målet vårt er å samle mennesker med ulik bakgrunn og gi dem en utdannelse som utfordrer dem og inspirerer dem til å bidra til å gjøre en forskjell i samfunnet.

UWC er og skal være et tilbud for alle uavhengig av økonomisk bakgrunn. Derfor er det mulig å søke om et behovsprøvd stipend fra UWC Norge for å dekke hele eller deler av egenandelen

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om UWCs behovsprøvde stipend
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
UWC (United World Colleges)

UWC er en utdanningsbevegelse som samler ungdom fra hele verden på 18 videregående skoler i 18 land– uavhengig av familiens betalingsevne. Du kan søke om stipend når du vil studere ved en UWC-skole.

Kriterier

• Du må fylle 16, 17 eller 18 år i løpet av det året du søker opptak til. Merk at ved noen av skolene er det egne aldersgrenser.

• Du går, eller har fullført, enten norsk Vg1 eller siste år på International Baccalaureate «Middle Years Programme» (IB-MYP-5).

• Du må ha standpunktkarakter i norskfaget fra norsk 10. klasse og/eller terminkarakter i norskfaget på Vg1-nivå / IB-MYP-5-nivå.

• Du må på det tidspunktet søknadsfristen utgår, ha gått minst to av de siste fem årene på skole i Norge på det tidspunktet søknadsfristen utgår.

• Du må, på det tidspunktet søknadsfristen utgår, enten være norsk statsborger eller ha krav på Lånekassestøtte til utdanning i utlandet som barn av EØS/-EFTA-arbeidstaker med opparbeidet rettigheter i Norge.

Søknadsprosess

• 25. oktober 2022: Søknaden åpner
Du oppretter en profil i HK-dir sitt elektroniske søknadsskjema og skriver inn søknaden der. Den lagres underveis og du kan arbeide med den når det passer deg. All kommunikasjon i søknadsprosessen vil være elektronisk. Det er viktig at du oppgir riktig e-postadresse i søknadsskjemaet.

• 25. januar 2023: Søknadsfrist
Søknaden må være mottatt innen kl 23:59 denne datoen.

• Uke 9, 2023: Du får e-post med invitasjon til intervju eller avslag på søknaden.

• Uke 10, 2023: Digitale intervjuer. Du får tilsendt møtelenke til et digitalt intervju som varer 20-30 minutter.

• Uke 11, 2023: Du får e-post med nominasjon til en UWC-skole eller avslag på søknaden.

Les mer på uwc.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om UWCs behovsprøvde stipend