Frøya kommunes støtteordninger

Frøya kommune deler blant annet ut midler til kultur og idrett. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Frøya kommune.

Les mer om Frøya kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Kulturmidler

Formål:

Formålet er å stimulere til aktivitet i de frivillige lag og organisasjonene innenfor kulturområdet Frøya kommune.

Hvem kan søke:

-Alle åpne organisasjoner som ikke utestenger personer eller grupper pga religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk syn.

-Organisasjoner må ha sin adresse og drive sin virksomhet i Frøya kommune.

-Bare hovedlaget i en organisasjon kan søke.

-Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer.

Hva kan det søkes tilskudd til?

-Tilskudd til organisasjonens drift og aktivitet.

Les mer om ordningen på kommunens nettsider:

https://www.froya.kommune.no/tjenester/kultur-og-idrett/tilskudd/kulturmidler/

Organisasjoner og foreninger
logo
Frøya ungdomsfond

Formål med ordningen er å initiere og støtte opp under kultur og aktivitetstilbud i kommunen med et særlig fokus på aktivitet til ungdom.

Ungdomsfondet skal gi mulighet til å iverksette tilbud/tiltak etter behov ungdommen selv mener de har, og som de selv mener vil bidra til å fremme inkludering og motvirker utenforskap.
Ungdomsfondet skal bidra til å stimulere til at ungdom i Frøya kommune blir gitt muligheter til å sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter - av, med og for barn og unge.

Målgruppe
Barn og unge mellom 13 og 25 år i Frøya kommune.


Hvem kan søke
Både enkeltpersoner og grupper kan søke, men minimum ¾ av gruppa må være innafor målgruppa.
Andre kan søke, dersom tiltaket er direkte rettet mot ungdom i aldersgruppa.


Vilkår
Midlene kan benyttes til planlegging av tiltak samt kjøp av tjenester, utstyr og materiell til gjennomføring av tiltak. Midlene kan også benyttes til å opprette nye tiltak i eksisterende kultur- og fritidslokaler.
Tiltak som fremmer inkludering og motvirker utenforskap vil bli prioritert.
Tiltak som vil gi et tilbud som ikke eksisterer i kommunen fra før vil bli prioritert.
Mottakere av tildeling kan ikke søke på ny, før rapport fra forrige tildeling er levert.
Max støtte pr. tiltak er kr. 20.000,- 


Søknadskriterier
-Søker må ha tilhold i Frøya kommune, og søknaden skal være i tråd med aktiviteter/tiltak som beskrevet.
-Søkere under 18 år må ha en foresatt over 18 som medunderskriver.
-Søker må i søknaden opplyse når og hvordan tilskuddet skal utbetales, herunder kontonummer.
-Tilsagnet er gyldig 1 år fra tilsagnsdato. 
-Alle som har fått innvilget støtte skal levere rapport over hva midlene er brukt til.
-Ubenyttede midler blir krevd tilbakebetalt.


Søknad sendes postmottak@froya.kommune.no, og merkes «Frøya ungdomsfond».

Les mer om ordningen og finn årets søknadsfrist på kommunens nettsider.

Private / enkeltpersoner
logo
Kompetansepakken - bachelor i sykepleie - heltid

Frøya kommune ønsker å stimulere egne ansatte og øvrige interessenter til å ta høyere utdanning for å møte utfordringene i «morgendagens omsorg».

Følgende rekrutteringstiltak gjelder:
 

Studenter som har fått en studieplass ved sykepleieutdanningen i Orkdalsregionen gis et studiestipend på kr. 30.000 i stipend pr. bestått studieår
 
Studenter som ikke er ansatt i Frøya kommune, får en rekrutteringsstilling under utdanningsløpet. Studentene skal minimum jobbe hver 3. helg i turnus
 
 Ansatte i Frøya kommune gis permisjon uten lønn i studietiden, evt en tilrettelagt turnus i så høy stilling som mulig - så langt dette lar seg gjøre innenfor virksomhetens drift
 
 Det forutsettes at studenten tar sommerjobb innen helse- og mestring, minimum 4 uker pr studieår.
 
Frøya kommune tilbyr en fadderordning for studenten. Dette er en kollega med sykepleieutdanning som gir faglig veiledning, råd og assistanse i studieperioden.
 
 Ved endt utdanning tilbys en fast, inntill hel stilling i Frøya kommune
 
Etter bestått studie, settes en bindingstid på 2 år innenfor en fagrelatert tjeneste/ virksomhet i Frøya kommune»
 
 Ved tilsetting i Frøya kommune i etterkant av studiet har studentene mulighet til å søke på Frøyapakken
 
Ved avbrutt eller ikke bestått studium, skal utdanningsstipendet i sin helhet tilbakebetales. Dersom studenten søker og innvilges permisjon i studietiden, fryses både studietid og stipend.
 

Les mer og last ned søknadsskjema på kommunens nettsider:

https://www.froya.kommune.no/tjenester/helse-og-mestring/rekrutteringstiltak/kompetansepakken-bachelor-i-sykepleie-heltid/

Private / enkeltpersoner
logo
Kulturprisen

Frøya kommunes kulturpris deles ut annethvert år, under kommunens førjulsarrangement "Jul på Frøya".

Ønsker du å foreslå kandidat må du sende forslag til postmottak@froya.kommune.no.


Frøya kommunes kulturpris deles ut annet hvert år.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Salmarfondet

Det søkes om tilskudd til:
 

-Grendeutvikling rettet mot barn og unge
-Kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner
-Forebyggende ungdomsarbeid
-Videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid
-Nyskapende og kreative tiltak for allmennheten med spesielt fokus på integrering.

Les mer om ordningen på kommunens nettsider.
 

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post